Sláva od Ježiša je hlboké, vznešené vedomie skutočnosti, že vďaka jeho daru mám nesmiernu hodnotu

Liturgické čítania na 7. veľkonočnú nedeľu  rok A nájdete…

Ľudskosť Márie z Nazareta, ktorá prináša nové svetlo- Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

(Rím, 12. mája 2023) – Tohtoročný deviatnik bude nadväzovať…

Ježiš nám prisľubuje iného Tešiteľa. Duch pravdy, kto si?

Liturgické čítania na 6. veľkonočnú nedeľu A nájdete…

Slávnosť Márie Dominiky Mazzarellovej: Otvorená pre inakosť

Mária Dominika, alebo Maìn, ako ju volali, vyrastala v období,…

Triduum k Márie Dominike Mazzarellovej: 3. deň CESTOVANIE

Mária Dominika alebo Maìn, ako ju volali, pochádzala z malej…

Triduum k Márie Dominike Mazzarellovej: 2. deň DOBROVOĽNÍCTVO

Mária Dominika, alebo Maìn, ako ju volali, bola prvá saleziánka.…

Triduum k Márie Dominike Mazzarellovej: 1. deň RODINA

Mária Dominika alebo Maìn, ako ju volali, je spoluzakladateľkou…

Ježiš nielenže zaplatil tvoje dlhy, ale ti zaistil na meno príbytok

Liturgické čítania na 5. veľkonočnú nedeľu rok A nájdete…

Kresťan je ten, kto dobre pozná hlas Ježiša vo svojom vnútri, najmä skrze evanjelium

Liturgické čítania na 4. veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu…

Cesta do Emauz je studňou ľudskosti aj spirituality, inšpiráciou v umení sprevádzať

Liturgické čítania na 3. veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu…