Milovať v tom najplnšom slova zmysle Boha, seba a blížneho, to je to skutočné svetlo života

Liturgické čítania na 3. nedeľu v cezročnom období rok…

Aby sme sa stali čo najplnšie nielen Božími deťmi, ale aj vyvolenými

Liturgické čítania na 2. nedeľu v cezročnom období rok…

Majme nádej, lebo Duch Svätý je ochotný prísť ku každému

Liturgické čítania na sviatok Krstu Krista Pána rok B nájdete na…

Nezáleží či sa staráme o jedného človeka alebo celú farnosť, dôležité je ísť von, starať sa

Liturgické čítania na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky…

Boh potvrdzuje svoju prítomnosť aj v Tvojom najskutočnejšom bežnom živote

Liturgické čítania na Slávnosť narodenia Pána rok B nájdete…

Jozefovskou dôverou žiadajme aj my záchranu od Pána

Liturgické čítania na 4. adventnú nedeľu rok A nájdete…

Poopraviť svoje predstavy je dobrý štartovací bod obrátenia každého z nás

Liturgické čítania na 3. adventnú nedeľu rok A nájdete…

7. december: Matka a generálna rada- Prítomnosť dávajúca život

Posledný deň dvanásť dňového deviatnika k Nepoškvrnenej…

6. decembra: Misionárky- pozorné na volanie chudobných a zeme

Deviatnik k Nepoškvrnenej pokračuje 11. dňom, v ktorom myslime…

5. december: FMA, zasvätené navždy– Bohu a mladým

Máme 10. deň deviatnika k Nepoškvrnenej, modlíme sa za "FMA,…