Boh chce, aby sme sa podieľali na večnom živote so vzkrieseným Kristom v plnosti Božieho kráľovstva

Liturgické čítania na 3. nedeľu v období cez rok B nájdete…

Kto v skutočnosti pozýva a premieňa srdce človeka?  

Liturgické čítania na 2. nedeľu v období cez rok B nájdete…

V živote treba zakúsiť rôzne Vianoce, a potom ako Ježiš ísť znova verejne účinkovať

Liturgické čítania na nedeľu Krstu Krista Pána nájdete…

Lebo rodina podľa vzoru tej Svätej je živým evanjeliom dneška

Liturgické čítania na sviatok Svätej rodiny- Ježiša, Márie…

Boží ľudia sa vždy vyznačujú otvorenosťou

Liturgické čítania na 4. adventnú nedeľu B nájdete na tomto…

Aj pre dnešného kresťana platí zmýšľanie Jána Krstiteľa, ktorý bol najmenší a preto tak potrebný

Liturgické čítania na 3. adventnú nedeľu B nájdete na tomto…

Dôležité je, aby sme vykročili na cestu lásky

Liturgické čítania na 2. adventnú nedeľu B nájdete na tomto…

Očakávanie je vlastne jediný správny spôsob života kresťana

Liturgické čítania na 1. adventnú nedeľu B nájdete na tomto…

Deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márií: „Mária osvetľuje a sprevádza našu synodálnu cestu“

Ukončením prvého zasadnutia XVI. Generálneho zhromaždenia…

Podľa evanjelia kráľovským synom, dcérou je ten, kto vidí potreby iných

Liturgické čítania na 34. nedeľu v období cez rok – Nášho…