Kamenné srdce či tvár?

Milosrdné srdce Ježiša vyvinulo ohromné úsilie proti akémukoľvek pokušeniu uhnúť pred umučením, ktoré ho čakalo.

Najpodstatnejšia otázka

Za koho ho pokladáme v slovenskej cirkvi, v našej farnosti či komunite?

Tri lásky

O Najsvätejšej Trojici a vzájomnom sebadarovaní

Pod krídlami Ducha

Kto je Božský Učiteľ a ako nás vedie? Viac v komentári na nedeľu zoslanie Ducha Svätého

Predchuťou neba je darovať sa

Na 7. veľkonočnú nedeľu sa zamýšľame aj nad "otvorením brány k totálnej jednote"

Láska chce komunikovať, viesť dialóg

V komentári na šiestu veľkonočnú nedeľu: "Čerpajme zo svetla Božieho slova, ktoré živí našu lásku"

Čo objavuje spirituálna teológia na svätej Márii Mazzarellovej?

Štúdijný seminár v Ríme prináša zaujímavosti nielen o jej ženskom spôsobe prežívania saleziánskej výchovnej charizmy v rehoľnom živote.

Nová láska

Komentár k nedeľnému Božiemu slovu- "Veď milovať je ľahšie ako nenávidieť"

Kto je v bráne

Lebo len keď bude jeho vchádzanie a vychádzanie v rovnováhe, zakúsi pravú plnosť života

Ide o lásku

A ten, kto miluje znova spoznáva Pána nech je kdekoľvek, aj pri tej najprofánnejšej práci