Na sviatok Laury Vicuni začína deviatnik k don Boscovi

Deviatnik k don Boscovi prebieha každoročne v januári a saleziánska rodina sa v ňom modlí za vyprosenie rôznych milostí. Aj tento rok začína na sviatok blahoslavenej Laury Vicuni, dievčaťa, ktoré svojou obetou za matku inšpirovalo už množstvo ľudí po celom svete.

 

Okrem modlitbového úmyslu, máva deviatnik pred sviatkom don Bosca aj formačný rozmer. Obsahovo je zameraný na rôzne oblasti života don Bosca a jeho saleziánskej spirituality. František Kubovič, sdb zostavil v tohtoročnom deviatniku myšlienky spojené so Snom don Bosca o diamantoch. Konkrétny deň deviatnika sa skladá z viacerých častí: o čom nás diamant varuje, aká je hodnota diamantu, čo hovorí Božie slovo, ako si uchrániť diamant, povzbudenie od don bosca a na záver  modlitba k don Boscovi.

 

Spojte sa v modlitbe a povzbudte sa s nami v saleziánskej charizme, ktorá môže posilniť našu spiritualitu a pripraviť nás na dobré prežitie slávnosti svätého Jána Bosca. Deviatnik nájdete každý deň na webe saleziánov alebo na sociálnych sieťach.

 

Dagmara Čepelová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk