Na sviatok Laury Vicuni začína deviatnik k don Boscovi

Deviatnik k don Boscovi prebieha každoročne v januári a saleziánska rodina sa v ňom modlí za vyprosenie rôznych milostí. Aj tento rok začína na sviatok blahoslavenej Laury Vicuni, dievčaťa, ktoré svojou obetou za matku inšpirovalo už množstvo ľudí po celom svete.
 
Okrem modlitbového úmyslu, máva deviatnik pred sviatkom don Bosca aj formačný rozmer. Obsahovo je zameraný na rôzne oblasti života don Bosca a jeho saleziánskej spirituality. František Kubovič, sdb zostavil v tohtoročnom deviatniku myšlienky spojené so Snom don Bosca o diamantoch. Konkrétny deň deviatnika sa skladá z viacerých častí: o čom nás diamant varuje, aká je hodnota diamantu, čo hovorí Božie slovo, ako si uchrániť diamant, povzbudenie od don bosca a na záver  modlitba k don Boscovi.
 
Spojte sa v modlitbe a povzbudte sa s nami v saleziánskej charizme, ktorá môže posilniť našu spiritualitu a pripraviť nás na dobré prežitie slávnosti svätého Jána Bosca. Deviatnik nájdete každý deň na webe saleziánov alebo na sociálnych sieťach.
 
Dagmara Čepelová