Ježišov štýl

Kde je láska, tam je Boh. A náš život bude ako Ježišov, plný. Komentár Božieho slova na 15. cez ročnú nedeľu

Ako sa rodí misionárske povolanie

Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: "Koho pošlem a kto nám pôjde?" Odpovedal som: "Tu som, pošli mňa!"

Učenícke dvojčatá

Každý z nás je učeníkom. Ale koho? Alebo poslucháčom. No čoho? Komentár 14. cez ročnej nedele prináša zaujímavé pohľady

Kamenné srdce či tvár?

Milosrdné srdce Ježiša vyvinulo ohromné úsilie proti akémukoľvek pokušeniu uhnúť pred umučením, ktoré ho čakalo.

Najpodstatnejšia otázka

Za koho ho pokladáme v slovenskej cirkvi, v našej farnosti či komunite?

Tri lásky

O Najsvätejšej Trojici a vzájomnom sebadarovaní

Pod krídlami Ducha

Kto je Božský Učiteľ a ako nás vedie? Viac v komentári na nedeľu zoslanie Ducha Svätého

Predchuťou neba je darovať sa

Na 7. veľkonočnú nedeľu sa zamýšľame aj nad "otvorením brány k totálnej jednote"

Láska chce komunikovať, viesť dialóg

V komentári na šiestu veľkonočnú nedeľu: "Čerpajme zo svetla Božieho slova, ktoré živí našu lásku"

Čo objavuje spirituálna teológia na svätej Márii Mazzarellovej?

Štúdijný seminár v Ríme prináša zaujímavosti nielen o jej ženskom spôsobe prežívania saleziánskej výchovnej charizmy v rehoľnom živote.