Rozdávaj

Ako byť bohatý pred Bohom? v zamyslení nad Lukášovým evanjeliom nájdete zaujímavý pohľad

Neslýchaná dôvernosť

Aj cez prázdniny ponúkame zamyslenie nad Božím Slovom. Že by účinnosť aj našej modlitby bola priamo úmerná autentickej dôvernosti s Ním?

Umenie mať čas

Život nie je nejaká méta, ktorú treba dosahovať. Život to je čarovné tu a teraz

Ježišov štýl

Kde je láska, tam je Boh. A náš život bude ako Ježišov, plný. Komentár Božieho slova na 15. cez ročnú nedeľu

Ako sa rodí misionárske povolanie

Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: "Koho pošlem a kto nám pôjde?" Odpovedal som: "Tu som, pošli mňa!"

Učenícke dvojčatá

Každý z nás je učeníkom. Ale koho? Alebo poslucháčom. No čoho? Komentár 14. cez ročnej nedele prináša zaujímavé pohľady

Kamenné srdce či tvár?

Milosrdné srdce Ježiša vyvinulo ohromné úsilie proti akémukoľvek pokušeniu uhnúť pred umučením, ktoré ho čakalo.

Najpodstatnejšia otázka

Za koho ho pokladáme v slovenskej cirkvi, v našej farnosti či komunite?

Tri lásky

O Najsvätejšej Trojici a vzájomnom sebadarovaní

Pod krídlami Ducha

Kto je Božský Učiteľ a ako nás vedie? Viac v komentári na nedeľu zoslanie Ducha Svätého