Ján a jeho metanoia

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch.  Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka!  Lebo to o ňom je napísané: »Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.« Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Mt 11,2-11
 
Ján Krstiteľ je v žalári. Vo väzení prežíva pochybnosť, či je Ježiš skutočným Mesiášom. Prečo? Nenaplnil jeho predstavy? Ján, ktorý ohlasoval príchod Mesiáša, nemal o ňom správnu predstavu? Ježiš mal predsa len iný štýl ako Ján Krstiteľ, aj keď ohlasoval to isté: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“  (Mt 3,2; 4,17). Evanjelista Matúš kladie do úst Jána Krstiteľa a Ježiša rovnakú vetu.  Ježiš chodí po Galilei, učí v synagógach, uzdravuje chorých, „stráca čas“ s hriešnikmi (porov. Mt 9,10-13), vyháňa zlých duchov,… Ján stratil istotu o Ježišovi ako Mesiášovi. Pri krste v Jordáne vyzeralo všetko jasné, hneď ho rozpoznáva (porov. Mt 3,14) a hlas z neba potvrdzuje Ježišovu identitu, že je milovaným Synom Otca (porov. Mt 3,17).
 
Ale keď sa táto identita začala potvrdzovať a realizovať skutkami, Ján si nie je istý. Jeho predstava  o Mesiášovi asi úplne nezodpovedala tomu, ako sa prejavil Ježiš dovtedy (kapitoly 4-10 v Mt evanjeliu). Vidíme to aj z toho, čo o ňom povedal ľuďom (bude vás krstiť Duchom Svätým a ohňom, v ruke má vejačku, vyčistí humno, pšenicu zhromaždí do sýpky, plevy spáli v neuhasiteľnom ohni porov. Mt 3,11-12). Tieto obrazy sú odkazom na súd, ktorý raz nastane, ale nič z toho sa okolo Ježiša zatiaľ nedialo… Naopak, k ľuďom sa približoval, dával šancu, ohlasoval milosrdenstvo a namiesto rozdelenia Matúš opisuje, ako spojil  zástupy, ktoré ho počúvali (porov. Mt 5,1). To vyčistenie, oddelenie nastane, ale inokedy, nie hneď, ako si to ohnivý Ján predstavoval (porov. Mt 25,31-46). Ježiš tiež niekedy povie „tvrdú reč“ (Jn 6,60), príde aj do sporu s niektorými predstaviteľmi židovstva, ale mesiášske časy a identita Mesiáša je charakterizovaná inak ako „čistkami“. Opisuje ich najlepšie Izaiáš: oči slepých sa roztvoria, uši hluchých sa otvoria, chromí budú skákať, nemí prehovoria (porov. Iz 35,1-10), chudobným sa ohlasuje radostná zvesť, obväzujú sa rany skrúšeným, zajatí a väznení sú prepúšťaní na slobodu (porov. Iz 61,1). Je pravda, že Ján bol vo väzení, a tak jemu osobne chýbala práve tá sloboda ako znak mesiášskych čias, ale nebol zase taký zameraný na seba, že by mu tento fakt zabránil vidieť iné znaky… Jednoducho, aj Ján potreboval metanoiu, ktorú hlásal… Ježiš mu vyšle jasný odkaz: čítaj Písmo o znakoch mesiášskych čias a porovnaj ich s tým, čo počuješ o mne hovoriť… A povzbudí ho: Blahoslavený je ten, komu  toto moje konanie neprekáža, aby  mi uveril ako Mesiášovi. Súd patrí tiež k mesiášskym znameniam, ale to bude až na konci čias, keď príde Syn človeka vo svojej sláve (porov. Mt 25,31), zatiaľ čo Ján pri Jordáne so súdom začína….
 
Jánova metanoia mala spočívať v dôkladnejšom poznaní Písma, rozlišovaní znakov čias… Ale Ježiš ho jedným dychom aj chváli: nebol trstina, ktorá sa nakláňa podľa vetra, nejakých rečí, zdania, chcel mať veci jasné a nestať sa obeťou klamu, na nič sa nehrať. Tým, že vysloví pochybnosť a overuje si ju u Ježiša, nič nestráca. Je ochotný poopraviť svoje predstavy, a to je dobrý štartovací bod pre metanoiu. Práve s týmto postojom má každý šancu nielen dobehnúť, ale aj predbehnúť Jána, lebo to je cesta do nebeského kráľovstva, kde aj najmenší je väčší ako Ján Krstiteľ.
 
Monika Golianová
Foto (autorka): Ježišove uzdravenia – znaky mesiášskych čias- kostol Duc in altum v Magdale (titulka), Grécko-ortodoxný kláštor sv. Jána Krstiteľa v Qaser el Yahud, Ježiš uzdravuje, trstina pri Jordáne,