Evanjelium a sláva

Sláva, s ktorou sa s tebou delí Ježiš, z teba vyžaruje, srší a infikuje aj ostatných

Duch pravdy, kto si?

Nám stačí sa naň naladiť. Skloniť sa k nemu ako k prameňu, či ohnisku a otvoriť sa prúdeniu jeho života a novosti

Odvážne sa vydať po cestách

Tretí deň tridua k sviatku svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. Pripravte sa s nami a vyproste si milosti

Ako Mária sa stávať chlebom pre druhých

Druhý deň tridua k sviatku svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. Pripravte sa s nami a vyproste si milosti

Sme ovocím rodinnej, spoločenskej a náboženskej histórie

Prvý deň tridua k sviatku svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. Pripravte sa s nami a vyproste si milosti

Navigácia domov

Ráta s tým, že cesta človeka do jeho skutočného domova sa nezaobíde bez blúdenia, stagnácie, ba i rezignácie

Krásny aj bez make-upu

Ježiš je skutočne najkrajším z ľudských synov, krásny pastier, ktorý učaril nášmu srdcu a učarí ešte mnohým...

Ježišov štýl sprevádzania

Sprevádzaní učeníci prešli fyzicky cestu z Jeruzalema do Emauz, ale i emotívne z depresie k najkrajšej radosti z Ježiša

S vierou na polceste

Kto všetko bol a je s vierou na polceste? Budete prekvapení

S krížikom po funuse

Komu uveríme dnes nanovo, strážiacim vojakom, alebo učeníčkam Ježiša? Viac vo veľkonočnom komentári Slova