Vyjde mu to aj vďaka tebe

Tvoje počúvanie môže Pánovi bohato vynahradiť straty. A skutočne, dobrá pôda prinesie úrodu aj za predchádzajúce

Darček na prázdniny

V zamyslení nad Božím Slovom zo štrnástej cezročnej nedeľe môžeme nájsť posilu pre náš život

Láska a nenávisť

Stále rodičov milujeme, ale ak od nás požadujú niečo, čo nezodpovedá našim hodnotám, musíme byť schopní

Vrabce a my

Otcove milované deti sa cítia menej ako vrabec vtedy keď si myslia, že Boh sa s nimi nezaoberá

Tak miloval svet

Môžeme podľa jeho príkladu milovať svet aj my, lebo sú tu prítomní Otec, Syn i Duch Svätý a naši bratia a sestry

Dýchaj vo mne

Sestry z biblického projektu Emauzy ponúkajú komentár Božieho Slova na Turíce

Evanjelium a sláva

Sláva, s ktorou sa s tebou delí Ježiš, z teba vyžaruje, srší a infikuje aj ostatných

Duch pravdy, kto si?

Nám stačí sa naň naladiť. Skloniť sa k nemu ako k prameňu, či ohnisku a otvoriť sa prúdeniu jeho života a novosti

Odvážne sa vydať po cestách

Tretí deň tridua k sviatku svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. Pripravte sa s nami a vyproste si milosti

Ako Mária sa stávať chlebom pre druhých

Druhý deň tridua k sviatku svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. Pripravte sa s nami a vyproste si milosti