Ježiš na nás hľadí

O Ježišovi protivníci povedali, že nehľadí na človeka. Ale on hľadí aj na cisára na minci. Na cisára hľadí ako na človeka

Máme pozvanie na kráľovskú hostinu

Ježiš nám rozpráva o príslušnosti do Cirkvi, že nie všetci, ktorí sú vonku, sú mimo nej, a nie všetci, ktorí sú v jej vnútri, sú v nej skutočne

Kam až si niekedy trúfame

Ježiš nad odpoveďou svojich poslucháčov mlčí, čím jasne dáva najavo Božiu prevahu a milosrdenstvo

Možno stačí urobiť len krok

Posolstvá evanjelia sú v podstate veľmi jednoduché. Viacerými príkladmi rozoberajú niekoľko základných princípov

Najprovokatívnejšie podobenstvo ako byť solidárny

Ako je úžasné niečo nadobudnúť poctivou makačkou, rovnako vzrušujúce môže byť prísť k tomu, ako slepé kura k zrnu. Boh chce urobiť radosť jednými i druhým

Zlo sa dá zastavovať odpúšťaním

Boh chce aj v nás a skrze nás odpúšťať, ak mu to dovolíme. Pretože nás miluje všetkých, chce nás zachrániť

Kam siaha láska?

Neprestať na brata myslieť s úctou a láskou, lebo práve ako pohan a mýtnik neprestal byť Otcovým maličkým

Sloboda nás necháva otvorenými pre obe hnutia

Záleží na nás, či sa učíme tieto hnutia rozlišovať, alebo s nimi hráme lotériu

Ježiš obnovil Kráľovstvo odovzdaním kľúčov

Mocní mocou Ducha Svätého, správcovia Božieho kráľovstva, počnúc Petrom, plnia svoje otcovské poslanie

A čo keď Boh mlčí?

Povieme si, už dosť bolo pokorovania sa, Boh aj tak mlčí. Pokory nie je dosť. Nepotrebuje ju Boh, potrebujeme ju my