Láska chce komunikovať, viesť dialóg

V komentári na šiestu veľkonočnú nedeľu: "Čerpajme zo svetla Božieho slova, ktoré živí našu lásku"

Čo objavuje spirituálna teológia na svätej Márii Mazzarellovej?

Štúdijný seminár v Ríme prináša zaujímavosti nielen o jej ženskom spôsobe prežívania saleziánskej výchovnej charizmy v rehoľnom živote.

Nová láska

Komentár k nedeľnému Božiemu slovu- "Veď milovať je ľahšie ako nenávidieť"

Kto je v bráne

Lebo len keď bude jeho vchádzanie a vychádzanie v rovnováhe, zakúsi pravú plnosť života

Ide o lásku

A ten, kto miluje znova spoznáva Pána nech je kdekoľvek, aj pri tej najprofánnejšej práci

Si blahoslavený

Aby sme mocne verili, aj keď sme nevideli a boli tak blahoslavení

Stretol sa pracovný tím Artteo

"Chceli by sme vyjsť aj na okraj, k umelcom, mladým, neveriacim, vychádzať zo stretnutia s Ježišom, z Božieho slova, spoločne ako skupina, ale aj každý sám tam, kde pôsobí a pokračuje vo svojej tvorbe"

Počúvanie ako rozlišovanie, ktoré má dopad

Dobré počúvanie môže v mladom človeku podporiť schopnosť rozlišovať, pretože ho povzbudzuje, aby premýšľal sám za seba

Prázdny hrob

Komentár k Božiemu Slovu prvej Veľkonočnej nedele

Krása počúvania

Je čas, aby sa rodičia i vychovávatelia zamysleli nad spôsobom sprevádzania mladých a cibrili svoju schopnosť autentického počúvania