Do Betlehema

Tretí deň deviatnika k Nepoškvrnenej spoznávame Máriu, ktorá nám ukazuje, ako málo materiálnych vecí naozaj potrebujeme, a naopak, ako veľmi potrebujeme hľadať hlboký zmysel udalostí

Do judejských hôr

Druhý deň deviatnika k Nepoškvrnenej o Márií, ktorá uverila napriek normálnemu strachu a neistote a nezostala stáť

Dievča z Nazareta

Prvý deň deviatnika k Nepoškvrnenej o Miriam, ktorá hovorí Pánovi "áno"

Prichádza radostné bdenie

Práve v stave očakávania Pána sa dotýkame zeme i neba zároveň. Vtedy totiž vychádzame z čiernej diery egoizmu v ústrety Bohu i blížnym.

Dobro, ktoré konáme nám vojde do krvi

Podľa evanjelia kráľovským synom, dcérou je ten, kto vidí potreby iných. Božský kráľ, vidí všetky naše potreby

Prečo kresťan číta Sväté písmo

O dôvodoch čítania a jeho aktuálnosti rozpráva sestra Dagmar Kráľová. V texte nájdete aj odkaz na podcast

Žiadne talenty v pančuche, ale v obehu

Predstavme si niekoho, kto vie s peniazmi vyhrávať a získavať stále viac. Zaručene ho to postupne

Rozvíjať umenie čakať, aby sme neprepásli svadobný čas

Pointa podobenstva bude asi v tom, aby sme nepremeškali to najdôležitejšie

Ježiš hovorí o pravidlách šťastia

O tom, kto je opravdivo šťastný Ježiš nemohol rozprávať starými frázami. Skôr prekvapivo a v protikladoch

Ježiš je v náuke o láske novotársky

Ale len v praxi, v dávaní toho najlepšieho príkladu. Zamysleli sme sa, čo to znamená, že Boh nás musí žiadať o lásku?