Ježiš nás učí tomu, čím je Boh sám: milosrdenstvu

Liturgické čítania na 10. nedeľu v cezročnom období rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Osoba colníka bola pre pravoverných židov nielenže podozrivá skrz kolaboráciu s Rimanmi, ale aj preto, že vyberali či mohli vyberať viac ako bolo predpísané. Zvyčajne si dokonca colné miesto kupovali podľa ponúknutej výšky poplatkov, ktoré budú odvádzať. Nečudo, že miestni obyvatelia ich mali doslova v zuboch. Veď okrem popretia svojho pôvodu mali na konte aj zradu viery otcov, do ktorej patrili základné prikázania Desatora.

 

Marek rozpráva tento istý príbeh s menom Lévi ako synom otca s rovnakým menom Alfej. Žeby mal Matúš dve mená? Alebo si osvojil meno, ktoré sa podobá v gréčtine na slovo učeník (mathétés)? Vskutku, celé Matúšovo evanjelium má ako hlavný leitmotív učenie: počnúc Mojžišovým zákonom až po reč na hore z Ježišových perí.

 

Ježiš chce milosrdenstvo a nie obetu

Z druhej strany aj pri tomto rozprávaní vystupuje do popredia skutočnosť, že Ježišovými učeníkmi sa prednostne stávajú mýtnici a hriešnici, na rozdiel od farizejov. Avšak aj oni svorne nazývajú Ježiša Učiteľom. V porovnaní s Markom, vkladá evanjelista Matúš do príbehu aj hlavnú matériu evanjeliového učenia, ktorú sa podľa Ježiša majú naučiť pravoverní židia, ale aj pravoverní kresťania: Milosrdenstvo chcem a nie obetu.

 

Niekedy mávame sklon si myslieť, že starozákonný Boh bol prísny, požadovačný. Avšak jadro viery o Božom milosrdenstve a našom pozvaní, aby sme sa mu podobali nachádzame jednoznačne i v Starom zákone. Aj Ježiš nás učí tomu, čím je Boh sám: milosrdenstvu. Tento program bol podľa Matúša účinnou cestou nielen pre mýtnikov a hriešnikov, ale aj pre židov. Pod rúškom milosrdenstva môžu nájsť jednotu a pokoj srdca jedni i druhí. Podľa Matúša, či skôr Ježiša, kresťanom je len ten, kto študuje konkrétnymi skutkami odbor milosrdenstva.

 

Je to veľký prejav dôvery od Boha, že nám dovoľuje nasledovať, napodobňovať, žiť podstatu svojej vlastnej bytosti. On vie, že je to nadľudská, priam božská úloha. Preto k tomu dáva čas nám a dokonca i sebe.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša