Ježiš nám znovu a znovu dáva čas pochopiť kým je

Liturgické čítania na nedeľu Premenenia Pána nájdete na tomto odkaze.

 

Zopár veršov pred nedeľným evanjeliom sa pri Cézarei Filipovej Ježiš pýtal učeníkov, za koho pokladajú jeho osobu. Podľa Marka i Matúša sa o šesť dní na hore premenenia sám nebeský Otec vyjadril učeníkom, za koho pokladá Ježiša On. V oblaku, aby to zvládli, ale adresne priamo im. Nie iba Ježišovi, ako to bolo pri krste v Jordáne. Podobne sa po šiestich dňoch ozval Boh i Mojžišovi z oblaku na hore Sinaj. V našom prípade by z Cézarei za šesť dní až k Sinaju nedošli, preto najpravdepodobnejšími horami Ježišovho premenenia sú Hermon a už tradične Tábor.

 

Traja z učeníkov zazrú Ježiša pri premenení riadne inak. Zatiaľ čo Mojžišovi po Božom zjavení žiarila pokožka na tvári, Ježiš pred učeníkmi žiaril celý, aj so šatami. V Starom zákone bol biely odev charakteristický pre nebeské vízie, ale v Novom to bude veľavravne odev mučeníkov.

 

Ježiš na Hore premenenia vedie dialóg s najväčšími postavami Starého zákona. S tými, ktorých koniec života bol nejasný a ktorí sa preto mali ešte raz vrátiť. Ježišov odchod k Otcovi bude ešte mimoriadnejší ako ich. Vráti sa však dvojnásobne: nielen po zmŕtvychvstaní, ale i na konci vekov.

 

V srdciach učeníkov ostal hlboký odtlačok

Učeníci potrebovali nielen posilu vo viere v Ježiša ako Božieho Syna, ale aj potvrdenie jeho kontinuity s dejinami spásy Izraela. No zrejme aj hlboké a virtuózne jemné Ježišovo človečenstvo mala posilniť  porada a uistenie zo strany oboch starozákonných velikánov, že ísť do Jeruzalema na smrť je tá správna cesta. Otcov hlas z oblaku to iba zaklincoval a zrazu bolo všetko tak, ako predtým. No v srdciach učeníkov ostal hlboký odtlačok božského videnia, o ktorom ale nemali hovoriť, kým Ježiš nevstane z mŕtvych. Lebo by celú Ježišovou „koncovku“ len skomplikovali.

 

Petrom spomínané stánky pripomínajú stánok zjavenia na púšti alebo i sviatok stánkov. Len ich počet nesedí. V prvom prípade bol iba jeden a v druhom by ich malo byť šesť. Preto stánky z evanjelia skôr naznačujú to, že Petrovi sa neveľmi chcelo ísť dolu k blížiacemu sa majstrovmu mučeníctvu a snažil sa ho na hore zadržať. Podľa kontextu evanjelia, Ježiša odhovárali od cesty do Jeruzalema vlastne všetci.

 

Petrovi akoby toto veľké zjavenie veľmi nepomohlo. Ježiš mu však znovu a znovu dával čas. Presne tak, ako ho dáva aj nám.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sr. Dáša