Dôležité je, aby sme vykročili na cestu lásky

Liturgické čítania na 2. adventnú nedeľu B nájdete na tomto…

Očakávanie je vlastne jediný správny spôsob života kresťana

Liturgické čítania na 1. adventnú nedeľu B nájdete na tomto…

Deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márií: „Mária osvetľuje a sprevádza našu synodálnu cestu“

Ukončením prvého zasadnutia XVI. Generálneho zhromaždenia…

Podľa evanjelia kráľovským synom, dcérou je ten, kto vidí potreby iných

Liturgické čítania na 34. nedeľu v období cez rok – Nášho…

To, k čomu nás Pán provokuje je vášnivo tvorivé zasadenie sa za jeho Kráľovstvo

Liturgické čítania na 33. nedeľu v období cez rok cyklus…

Na definitívnu hostinu sa dá cez bránu smrti vojsť s horiacou láskou v srdci a iba ruka v ruke s Kristom.

Liturgické čítania na 32. nedeľu v období cez rok cyklus…

Ježišova revolúcia v Cirkvi: Vy všetci ste bratia

Liturgické čítania na 31. nedeľu v období cez rok cyklus…

Veď láska preklenie každú priepasť, rozšíri horizonty, dá krídla

Liturgické čítania na 30. nedeľu v období cez rok cyklus…

Sme Božie deti a nosíme v sebe jeho tvár

Liturgické čítania na 29. nedeľu v období cez rok cyklus…

Emauzy DO.MA Slovo do Tvojho reálneho života: Symboly Písma

Prvá časť  konceptu Emauzy DO.MA Slovo do Tvojho reálneho…