Taktikou zla býva oveľa častejšie infiltrácia, ako otvorený útok

Liturgické čítania na 16. nedeľu v cezročnom období rok A nájdete na tomto odkaze.

 

V podobenstve „o nočnom rozsievačovi“ rozsieva do pripravenej pôdy Nepriateľ. Najradšej do dobrej a tej druhého – vlastnú totiž nemá. Rozsieva pokútne, po tme. Taktikou zla býva oveľa častejšie infiltrácia, ako otvorený útok.

 

Možno sme aj trochu sklamaní, že služobníci z podobenstva kúkoľ nemali vytrhať. Podľa Ježišových slov však vidíme celkom konkrétne, že Boh má situáciu pod kontrolou. Nepotrebuje samozvaných čiernobielych „poriadkárov“, ktorí sa ponúkajú, že burinu z poľa odstránia. V prvom rade preto, že do vecí vidí hlbšie a náš čisto ľudský prístup by zasiate zlo iba zväčšil. Potom aj preto, že Boh nemá problém dať zlu dodatočne pozitívny význam. Ak by tak nebolo, nechal by nás robiť si po svojom? Výrečným príkladom je starozákonný príbeh o Jóbovi. Aj do jeho života s Božím vedomím nasial Zlý nadmieru trpkosti a Boh všetko obrátil na väčšie dobro.

 

Táto skutočnosť by nás mala veľmi upokojiť. Učí nás, že zla sa nemusíme báť. Ono nemá nad nami moc. Iba parazituje na dobre. Ak by teoreticky vyničilo hoc aj všetko dobro, zničilo by aj seba samé. Skôr sa máme báť nedostatku vlastnej bázne voči tak dobrému a mocnému Bohu. A radšej toho, aby sme nepoužili zlo v nás alebo okolo nás na  poníženie Božej dobroty. Neumenšili ju v sebe, a tak sa sami postupne odsúdili na spálenie.

 

Ako si Boh posluhuje prisiatym zlom?

Nielenže nás ním vychováva, nech nie sme ako mäkkýše, ale naučili sa bojovať. Zároveň, aby sme vedeli, že víťazstvo nie je v našich rukách, ale v jeho. Aby sme sa nevypínali, a tým sa nezničili. Aby sme sa naučili veriť, dúfať a milovať. A nadovšetko mali účasť na jeho vykupiteľskom diele. Aby sa z kúkoľa, ktorý je v nás a v tých, ktorí sú nám zverení, napokon neomylne stala pšenica.

 

Ak sa nás pri pohľade na podlú úspešnosť Zlého predsa len trochu zmocní smútok, doplňme svoj obraz uvažovaním o horčičnom semienku a o kvase z evanjelia. Oni svojou malou veľkosťou a priebojným bujnením predčia aj najzdatnejšiu burinu.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša