Matúšovské starožitnosti?- alebo ako sa evanjelista Matúš rád odvoláva na Starý zákon

Liturgické čítania na 11. nedeľu v cezročnom období rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Evanjelista Matúš sa rád odvoláva na Starý zákon. Napríklad aj obraz Izraela ako stratených oviec má svoj pôvod v mnohých jeho textoch. U Matúša sa i Ježiš zľutúva nad svojím ľudom a chce byť jeho pastierom. Núdzu stáda podčiarkuje dvojnásobne, poukázaním na ich zmorenosť i sklesnutosť. Starozákonný obraz dobrého pastiera sa naplní práve na Ježišovi. Výrečný obraz o ňom nám zanechal Ján evanjelista.

 

Podobne aj symbol žatvy pochádza zo Starého zákona a znamenal koniec vekov. Pánom žatvy je podľa neho Boh sám. Pripravovaním svojich dvanástich apoštolov vystupuje v Matúšovom rozprávaní ako predstaviteľ Boha – Pána žatvy opätovne Ježiš.

 

Do tretice aj výraz „dvanásti“ pochádza zo Starého zákona. Pripomína v prvom rade dvanásť kmeňov, ktorí majú svoj pôvod v dvanástich Jakubových synoch. Podľa knihy Zjavenia apoštola Jána z Nového zákona, v obnovenom Izraeli získa toto usporiadanie opäť svoju dôležitosť. K dvanástim Jakubovým kmeňom pridáva dvanásť symbolických brán a dvanásť anjelov. Ale už Ježiš si vyvolil Dvanástich a predpovedá svojím učeníkom, že tí, ktorí ho nasledujú usadnú na dvanásť trónov a budú súdiť dvanásť kmeňov Izraela.

 

Ježiš ich posiela po dvoch

Už sme si navykli obdivovať Ježišove znamenia, uzdravenia, moc nad prírodou a dokonca i jeho schopnosť kriesiť mŕtvych. Málokedy si uvedomujeme jeden z jeho najväčších zázrakov: odovzdanie moci nad zlými duchmi a chorobami svojim ešte nepripraveným apoštolom. Aj to, že oni túto jeho moc prijali a verne uskutočňovali je zázrak nad zázraky.

 

Ježiš posielal svojich učeníkov po dvoch. A Matúš ich v nedeľnom evanjeliu aj usporiadal do dvojíc. V dvojiciach si boli navzájom oporou a dvojice ich zaiste chránili pred sebastrednosťou v apoštolskej činnosti – čiže pred nebezpečenstvom postaviť do stredu nie Božiu moc, ale seba, svoj osobný úspech. A tak boli Ježišom vystrojení mocou nielen nad inými, ale aj nad sebou samými. Lebo náš Boh nikdy nekoná polovičato.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša