Dýchaj vo mne

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Jn 20, 19-23
 
Ak Duch Svätý viedol celé dejiny spásy, v čom teda spočívajú Turíce? Na rozdiel od evanjelistu Lukáša, u ktorého sa zoslanie Ducha Svätého uskutočňuje až 50 dní po zmŕtvychvstaní, v Jánovom evanjeliu udeľuje Ježiš učeníkom Svätého Ducha v deň svojho vzkriesenia. Ba už jeho vydýchnutie na kríži Ján spája s dýchnutím vo večeradle, s kľúčovou Ježišovou „hodinou“, časom spásy, ktorej najväčším ovocím je prijatie Ducha Svätého na odpustenie hriechov. Akou slobodou dýcha liturgia slova, keď spokojne kladie obe čítania vedľa seba!
 
Dýchnutie symbolizuje Ducha v aktivite nového stvorenia. Zvláštne slovo dych sa v Biblii spomína len pri stvorení človeka: jeho oživení vdýchnutím dychu života a v obraze oživení suchých kostí u proroka Ezechiela Pánovým dychom a slovom.
 
Porovnajme si koľko sa napracuje poctivý psychológ s emocionálnymi ranami svojich klientov. Naopak, s akou ľahkosťou vydýchne kňaz slová: „Odpúšťajú sa ti hriechy“ a to s neomylným účinkom. To je Duch Svätý so svojou silou a mocou! Devastujúce účinky hriechu lieči s lahodnosťou dychu. Aby znovu stvoril vesmír jedinečného ľudského srdca a a nie jednorázovo. Našťastie.
 
Práve preto, aby nenásilný a pokorný Svätý Duch mohol pôsobiť v plnosti, je nevyhnutné dôsledne a radikálne prebudovať svoj vzťah k nemu: Nechcieť ani v najhlbšej hĺbke srdca, aby svojimi účinkami slúžil našim plánom, túžbam a predstavám – čo nie je jednoduché dosiahnuť– ale dať sa do služby jeho plánom, túžbam, predstavám. Potom sa budú môcť zavŕšiť Turíce aj v tvojom srdci. Duch Svätý bude nielen pri tebe – ako v Starom zákone – ale priamo v tebe. Urobí z teba to, čo si naozaj.
 
Príde, aby bol svetlom tvojho rozumu, útechou tvojho srdca, silou tvojich skutkov. Nielen to. Ako vnútorný učiteľ, Duša tvojej duše, ťa bude zdokonaľovať. Zharmonizuje tvoje myslenie a emócie do bytostnej jednoty. Tvoju ľudskosť urobí ľudskejšou a duchovnosť duchovnejšou – práve ich integráciou. V tebe konkrétne dá zrod príťažlivej sile kresťanstva i radosti Božieho dieťaťa. Dokonca použije dôsledky aj tvojich najzávažnejších hriechov do nádherného Božieho plánu s tebou, s nami.
 
sestra Dáša
Foto: Svetlo do večeradla, Symbol ohňa, Symbol svetla