Združenie Laura chystá TeenDance aj Mešku online

Ako a kedy budú projekty uskutočnené, aj link na prihlásenie sa, nájdete v článku

Na misijnú nedeľu bolo veľa aktivít aj v saleziánskej rodine

Saleziánska rodina, ktorá má veľa misionárov vo svete, na Slovensku zorganizovala rôzne online misijne iniciatívy

Ježiš na nás hľadí

O Ježišovi protivníci povedali, že nehľadí na človeka. Ale on hľadí aj na cisára na minci. Na cisára hľadí ako na človeka

Ako sa nám žije pod Urpínom?

Sestra Mery opisuje svoje pocity zo sťahovky, ale aj chvíle v novej komunite v Banskej Bystrici

Na Valdoccu otvorili Múzeum Dom dona Bosca

O obnovu saleziánskych miest požiadala hlavného predstaveného a jeho radu 27. generálna kapitula v roku 2014

Októbrová edícia a relácia Viera do vrecka majú aktuálne témy

Ako prijať spontánny potrat, konečná stanica Nádej alebo 3 malé cesty ku svätosti, vyberte si svoju Vieru do vrecka

Rehoľníci zo skupiny Artteo sa vzdelávali na svojom prvom webinári

Umelci sa stretli online prvýkrát vo svojej trojročnej histórii. Čo riešili a ktorí sú Artteo umelci?- viac v článku

Saleziánky pozývajú na kurz Emauzy III

Biblická víkendovka s názvom „ZOSTAŇ S NAMI“ sa bude niesť v znamení objavov

Máme pozvanie na kráľovskú hostinu

Ježiš nám rozpráva o príslušnosti do Cirkvi, že nie všetci, ktorí sú vonku, sú mimo nej, a nie všetci, ktorí sú v jej vnútri, sú v nej skutočne

Široká škála

Sestra Tina bohato opisuje rôznosť a mnohorozmernosť života v šamorínskej komunite