Široká škála

Nedávno sa skončila iniciatíva Čas stvorenstva, kedy sme boli podnecovaní obnovovať vzťah so Stvoriteľom a celým stvorením. Široká škála rôznych druhov zvierat, rastlín a prvkov neživej prírody uvádza do úžasu nad mocou a kreativitou ich Autora. Kengury, ktoré si nosia deti všade so sebou, mušle, ktoré bolesť premieňajú na perly, či nádejné motýle, zatiaľ v podobe húsenice, sú veľmi inšpiratívne. Aj v našej komunite môžeme pozorovať širokú škálu darov Stvoriteľa.

 

Na Záhradníckej sme teda „pekné kvietky“. Dvojročné rastliny i trvalky, viac izbové i viac lúčne, liečivé, medonosné  i úžitkové… Pestrosť schopností, skúseností, uhlov pohľadu, či preferencií odkazuje na široké srdce Pôvodcu nášho života i našej aktuálnej zostavy. Spolu máme radi prírodu i filmy, mäsité aj sladké jedlo, dlhé debaty aj tiché ústranie. Venujeme sa pastorácii, formácii, sekretárskym prácam i starostlivosti o chorých rodičov.

 

Pracujeme aj v škole, aj doma, aj vo farnosti, aj na celoslovenskej úrovni, aj priamo s mladými, aj s inými prijímateľmi predchádzajúcej Božej lásky. Stretávame sa s prváčikmi i dospelými, denne, týždenne aj nepravidelne. Keď spočítame, akými jazykmi hovoríme, tiež to bude zaujímavé číslo. Široká je aj škála nášho zdravia a síl. Čas stvorenstva 4. októbra skončil, ale my môžeme stále žasnúť nad tým, ako v „ekosystéme“ našej komunity dochádza k prenosu a obehu života.

 

Kristína Nemethová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk