Široká škála

Nedávno sa skončila iniciatíva Čas stvorenstva, kedy sme boli podnecovaní obnovovať vzťah so Stvoriteľom a celým stvorením. Široká škála rôznych druhov zvierat, rastlín a prvkov neživej prírody uvádza do úžasu nad mocou a kreativitou ich Autora. Kengury, ktoré si nosia deti všade so sebou, mušle, ktoré bolesť premieňajú na perly, či nádejné motýle, zatiaľ v podobe húsenice, sú veľmi inšpiratívne. Aj v našej komunite môžeme pozorovať širokú škálu darov Stvoriteľa.
 
Na Záhradníckej sme teda „pekné kvietky“. Dvojročné rastliny i trvalky, viac izbové i viac lúčne, liečivé, medonosné  i úžitkové… Pestrosť schopností, skúseností, uhlov pohľadu, či preferencií odkazuje na široké srdce Pôvodcu nášho života i našej aktuálnej zostavy. Spolu máme radi prírodu i filmy, mäsité aj sladké jedlo, dlhé debaty aj tiché ústranie. Venujeme sa pastorácii, formácii, sekretárskym prácam i starostlivosti o chorých rodičov.
 
Pracujeme aj v škole, aj doma, aj vo farnosti, aj na celoslovenskej úrovni, aj priamo s mladými, aj s inými prijímateľmi predchádzajúcej Božej lásky. Stretávame sa s prváčikmi i dospelými, denne, týždenne aj nepravidelne. Keď spočítame, akými jazykmi hovoríme, tiež to bude zaujímavé číslo. Široká je aj škála nášho zdravia a síl. Čas stvorenstva 4. októbra skončil, ale my môžeme stále žasnúť nad tým, ako v „ekosystéme“ našej komunity dochádza k prenosu a obehu života.
 
Kristína Nemethová