Saleziánky pozývajú na kurz Emauzy III

Saleziánky pozývajú na tretí kurz projektu Emauzy. Biblická víkendovka s názvom „ZOSTAŇ S NAMI“ sa bude niesť v znamení objavov.

 

Program kurzu je zameraný na objavovanie bohatého sveta poézie žalmov, rezonancie ich myšlienok s naším vnútrom a objavovanie modlitby s Božím slovom.  Dozviete sa o starozákonnej biblickej postave úzko spojenej so žalmami, o mieste žalmov v židovstve a o jednej ďalšej kresťanskej spiritualite. Účastnicí sa budú môcť podeliť so svojimi dojmami i otáznikmi o Písme.

 

V prípade priaznivej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19 sa biblická víkendovka uskutoční na Látkach (neďaleko Detvy) 13.- 15. novembra. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte. Informovať aj prihlásiť sa záväzne do 15. októbra 2020 môžete na adrese emauzy.vikend@gmail.com.

 

Monika Golianová, tím Emauzy

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk