Ježiš hovorí o pravidlách šťastia

O tom, kto je opravdivo šťastný Ježiš nemohol rozprávať starými frázami. Skôr prekvapivo a v protikladoch

Čo ja od detí chcem, keď oni sú samovierorasty

Sestra Aďa píše o skúsenosti, ako na podnet žiakov hovorila o existencii Boha, viere a vede. Bola prekvapená

Vyklikaj si kurz Vedenie stretka online

Saleziánsky pastoračný tím spolu s dobrovoľníkmi vytvoril ďalšiu online iniciatívu E-kurz VEDENIE STRETKA ONLINE

Saleziánky začali robiť podcasty

Je to príležitosť počuť, povzbudiť sa a poslať to ďalej. Prajem ti príjemné naladenie sa na naše podcastové vlny

Cesta rozlišovania Božieho hlasu v nás

O direktorskom stretnutí, ktoré bolo online s tému rozlišovania, rozpráva vikárka saleziánok sestra Miroslava Tarajová

Generálna predstavená saleziánok oslavovala 12. výročie služby

S Máriou, vítajúc tento mimoriadny čas prinášajúci ovocie, pokračuje, aby dala impulz a nový život poslaniu

Ježiš je v náuke o láske novotársky

Ale len v praxi, v dávaní toho najlepšieho príkladu. Zamysleli sme sa, čo to znamená, že Boh nás musí žiadať o lásku?

Saleziánky sa otvorili pilotnému projektu celoplošného testovania

V priestoroch Súkromného centra voľného času Laura v Dolnom Kubíne, sa aktuálne testuje

Nedajte si zobrať vašu túžbu po pravde a úprimnom priateľstve

Rozhovor s jubilujúcou sestrou Marie Bartovou z komunity v Trnave na Krížovej ulici. Jej srdce bije pre mladých

Saleziánky rozprávajú o centrách voľného času

Ako riaditeľky pôsobia v troch súkromných CVČ, ktorých zriaďovateľom je Laura, združenie mladých