Na misijnú nedeľu bolo veľa aktivít aj v saleziánskej rodine

V saleziánskej rodine bolo na misijnú nedeľu veľa aktivít, ktoré sa organizovali v rôznych strediskách na Slovensku, online. Program mal pripravený aj Daniel Holúbek, slovenský salezián študujúci v Ríme.
 
S misijnou ponukou prišiel predovšetkým tím projektu Oratko online.  Misijnú nedeľu uviedli obrázkovým zamyslením nad Božím Slovom, zdieľali aktivity zo stredísk a vrcholom bola klasická čajovňa o 17,00 hod. V čajovni boli hosťami misionár v Ekvádore, salezián Anton Odrobiňák a misionár na Sibíri, salezián Ján Krupa.  Celé online stretnutie moderovali aj misíjne dobrovoľníčky Veronika Rendeková a Alžbeta Zelná.
 
Krátke video o misiách natočili aj dobrovoľníci z projektu VIDES. Podelili sa, čo pre nich znamenajú misie. Mladí dobrovoľníci, ktorí vo videu rozprávali mali už skúsenosť s angažovaním sa pre deti a mladých na misiách.
 
Zaujímavou aktivitou bola online modlitba svätého ruženca zo saleziánskeho strediska v Trnave na Kopánke. Spoločne s rodinami sa saleziáni a sestry modlili za misie, zvlášť za Srí Lanku. Okrem toho počas celého víkendu, sa prihovorili ľuďom zo strediska aj misionári saleziáni Maroš PeciarKarol Maníksaleziánka Kamila Seidlová.
 
Salezián Daniel Holúbek ponúkol mladým cez stránku Bondosco návod, ako byť misionárom a užiť si to naplno. Jeho video ponúka 5 možností, ktorými môžeme misionárčiť aj počas pandémie.
 
Dagmara Čepelová
Foto:  archív Vides