Rehoľníci zo skupiny Artteo sa vzdelávali na svojom prvom webinári

Pôvodne mala mať česko- slovenská skupina Artteo sympózium počas druhého októbrového víkendu na moravskom pútnickom mieste vo Vranove u Brna. Namiesto toho sa v tomto termíne spojili cez internet. „Väčšina z nás neholduje práve tráveniu času online, radšej máme veci naživo. Ale za žiadnych okolností sme nechceli prísť o príležitosť nejakým spôsobom sa skontaktovať, a tak sme sa rozhodli pre webinár. Určite to stálo za to,“ zhodnotila podujatie spoluzakladateľka skupiny, sr. Eugénia Poláková CJ.
 
Akcia sa v piatok večer rozbehla zoznamovacím programom a pokračovala v sobotu prednáškou na tému „Hľadanie maliarskeho jazyka v recipročnom vzťahu sakrálna a súčasnej maľby” v podaní dominikána Mannesa Marušáka. Brat Mannes zdôraznil, že vyprázdnený priestor v súčasnej sakrálnej architektúre i „poloprázdne“ miesto maliarskej tvorby so zameraním na sakrálnu tému poukazuje na zvláštny fenomén, ktorý je možné čítať na jednej strane ako istú dezorientovanosť, ale I výzvu k novej konfrontácii. „Tvorbu, ktorá prinesie do priestoru – galerijného i sakrálneho – maľbu s adekvátnym jazykom, ktorý bude komunikatívny a súčasný. Ide o výzvu kritického výtvarného uvažovania v kontexte dejín, nových interpretácií. Hľadanie maliarskeho jazyka v recipročný vzťahu sakrálna a súčasnej maľby je pohľad na maľbu, ktorá osciluje medzi samotným procesom maľby a maľbou samotnou, schopnosťou zachytenia a zaznamenanie stôp, ktoré odkazujú na Transcendentno,” vysvetlil brat Mannes.
 
V diskusii potom zaznelo, že je dôležité rozlíšiť medzi znakom a intenciou. Nie vždy to, čo nesie kresťanské znaky, musí byť zákonite aj sakrálne. Veľmi záleží na tom, či je umelec schopný komunikovať so súčasným umením a s ľuďmi, ktorí tvoria. „Online stretnutie má svoje jedinečné výhody, pretože za týchto okolností sa k nám mohli pridať aj klauzúrne sestry, ktoré inak na naše akcie nechodia, ale zato nás výdatne podporujú svojimi modlitbami. Hranice a vzdialenosti tiež nerobili žiadne problémy, a tak sme medzi nami privítali účastníkov z rôznych koncov Českej aj Slovenskej republiky a dokonca aj z Rakúska.“ vysvetlila členka organizačného tímu sr. Miroslava Tarajová FMA, ktorá bola administrátorkou stretnutia.
 
„Najviac ma zasiahla téma o význame prázdneho priestoru v umení. Je to jedinečný spôsob, ako vyjadriť prítomnosť Nevysloviteľného a Nedotknuteľného Boha. Bola to inšpirácia do mojej tvorby. Taktiež by som bol rád, keby takýto webinár nebol náš posledný, ale aby sme ho zorganizovali viackrát za rok, aby sme sa mohli spoločne pravidelne vzdelávať,“ uzavrel stretnutie spoluzakladateľ Artteo, Milan Doleček OM z Vranova pri Brne.
 
Česko-slovenská skupina ARTTEO funguje od svojho zakladajúceho stretnutia v západočeskej Štekni v marci 2017. Na Slovensku ju pod svoju záštitu prijala Teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených. Hlavný dôvod stretávania členov spočíva vo vzájomnom spoznávaní sa a podpore rehoľníkov, ktorý sa venujú výtvarnej tvorbe. Ďalšie aspekty sú vzdelávanie sa a spoločné hľadanie, ako použiť dar umenia v službe evanjeliu.
 
Text: Andrea Miklovičová FMA
Foto: Eugénia Poláková CJ, Miroslava Tarajová FMA