Púť noviciek do saleziánskych miest v Piemonte

Rím (Taliansko). V dňoch 13. až 21. marca 2024 zažili novicky medzinárodných noviciátov sr. Teresie Valsè Pantellini z Ríma a Márie Pomocnice kresťanov z Castelgandolfa púť do saleziánskych miest v Piemonte. Boli medzi nimi aj naše tri slovenské novicky- Terézia, Marianna a Martina.

Z rozprávania ich skúseností

Prvou zastávkou bolo Mornese, krajina Matky Mazzarellovej. Tu sme sa ňou nechali stretnúť a prostredníctvom jej listov sme počuli hlas Matky, ktorá nás stále sprevádza. Prvý deň nám sestra Piera Cavagliá, direktorka Domu v Nizza Monferrato, s vášňou a poznaním, ktorá je je typická, pomohla znovu objaviť živú tvár Matky Mazzarellovej, ktorá sa vynára z jej spisov.

 

Nasledujúci deň sa niesol v misionárskom duchu. Sestra Blanca Sanchez, direktorka komunity v Mornese, nám pomohla objaviť listy z pohľadu misií. Tento deň bol pre nás obzvlášť dôležitý, pretože sme mali tú milosť prežiť ho celý vo Valponasce. Striedali sa chvíle ticha, pohostinnosti a zdieľania. Počuli sme aj pozvanie, ktoré Matka adresovala prvým misionárom: „Ostáva mi len povedať vám, že musíte byť veľmi odvážne a nie mať také malé srdce, ale veľkorysé, veľké srdce a nie toľko strachov, rozumiete?“ (L 27).

 

Dr. Marco Pestarino nás potom zaviedol do historického Mornese a poukázal na to, že Matka Mazzarello a Don Pestarino boli na jednej strane deťmi svojej doby, na druhej strane nástrojmi pre Ducha, ktorý „robí všetky veci nové“.

 

Nizza Monferrato

V nedeľu sme odišli do Nizza Monferrato, kde sme pod vedením sestry Paoly Cuccioli, zodpovednej za medziprovinciálny historický archív, z prvej ruky videli snahu Matky Mazzarellovej pri vedení inštitútu k rozmachu vo svete. Je to logika semena, ktoré prináša ovocie iba vtedy, ak prijme smrť. Naša návšteva sa skončila modlitbou na cintoríne, kde sme obnovili našu vďačnosť za mnohé sestry, ktoré nám ukázali, že je možné byť vernými a šťastnými!

 

Poslednou zastávkou našej púte bol Turín, kde sme sa pozreli na dona Bosca, ktorý bol vždy a všade v prvom rade kňazom. V sprievode dona Enrica Lupana SDB, sme si znovu prečítali evanjeliové rady v optike saleziánskej charizmy. Mohli sme sa v tichu zastaviť v kostole San Francesco d’Assisi, kde sa začalo pastoračné dielo dona Bosca. Boh miluje robiť veľké veci počnúc od mála.

 

Nasledujúci deň nás don Enrico Ponte SDB, magister novicov z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Noviciátu z Castelnuova Don Bosco, vzal na svoje miesta v San Domenico Savio a Riva neďaleko Chieri, Morialdo a Mondonio. Skrze mladý život svätca nám ukázal cestu svätosti, ktorá nás nemôže nelákať a vyzývať. V Chieri sme strávili popoludnie zdieľaním so saleziánskymi novicmi na miestach, kde don Bosco prežil roky svojho rozlišovania povolaní.

 

Srdce naplnené

V posledných dvoch dňoch okrem chvíľky zdieľania s postulantmi  z Márie SS. Consolata z Turína sme mali možnosť osvojiť si to, čo sme počuli, a spoločne sa zastaviť v adorácii pred Ježišom v Eucharistii v kaplnke Pinardi.

 

Po návrate z tejto púte je srdce naplnené vďačnosťou za dar povolania a dar saleziánskeho povolania. Je vždy milosťou vrátiť sa na tie miesta, kde sme aj my svedkami. Pre tých, ktorí vedia počúvať, hovoria aj kamene!

 

Preložila a upravila Marianna Borbová

Zdroj:cgfmanet.org