Na evanjelizáciu Ježiš i teraz potrebuje naše nohy, naše kroky i pokroky. Zrejme aj tie technologické

Liturgické čítania na 3. Veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu Božieho milosrdenstva nájdete na tomto odkaze.

 

Možno sme si zvykli, že Ježišov pozdrav „Pokoj vám“ zaznieva z Jánovho evanjelia. Že je naplno autentický a nie formalitou nám potvrdzuje aj lukášovský úryvok z tejto nedele. I v ňom Ježiš zdraví učeníkov presne tak. Podľa Lukáša dokonca mali učeníci tých, ktorým prinášali radostnú zvesť evanjelia pozdraviť rovnako (Lk 10,5).

 

Lukáš sa s jánovskou školou a jej „duchovným“ evanjeliom dopĺňajú. Už v prológu prvého Jánovho listu čítame:  „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme (1 Jn 1,1). Zatiaľ čo v Jánovom evanjeliu Ježiš ukazuje a dáva sa učeníkom dotknúť svojich rán na rukách a v boku, Lukáš k nim pridáva aj nohy. Tie nohy, ktoré svojimi bozkami a slzami umyla, vlasmi osušila a voňavým olejom pomazala žena hriešnica (7,36n).

 

Pre Lukáša však, na rozdiel od Jána, nie sú najdôležitejšie Ježišove rany

Teda to, že do Večeradla prišiel ten istý Ježiš, ktorý zomrel na kríži. On chce vydať svedectvo aj o skutočnom Ježišovom tele. Evidentne mu išlo o pravé človečenstvo Zmŕtvychvstalého, o to, že nie je žiadnym prízrakom alebo duchom. Lukáš samozrejme nebol nejakým materialistom, ale na druhej strane ani naša viera nie je v žiadnom prípade neplodnou ideológiou, o ktorej možno donekonečna filozofovať. Naopak, je neopakovateľná, neporovnateľná, jedinečne skutočná…

 

Nikde v celom Písme – tak, ako u Lukáša – nie je natoľko zreteľne vyjadrené, že náš Boh má telo ako máme my! Že je skrz naskrz človekom, ktorý si aj po víťazoslávnom vzkriesení môže bez problémov zajesť z pečenej ryby. Nie, neopisuje takto Ježiša len preto, že bol pôvodne lekárom. Veď k ohlasovaniu evanjelia aj my potrebujeme nielen bok – srdce, ruky – skutky, ale aj nohy. Nie iba v Starom, ale i v Novom zákone čítame: „ Aké krásne (milé) sú nohy posla, ktorý prináša radostnú zvesť (Rim 10,14; Iz 52,7). Áno, na evanjelizáciu Ježiš i teraz potrebuje naše nohy, naše kroky i pokroky. Zrejme aj tie technologické…

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sestra Dáša