Permanentná formácia do 15 rokov od sľubov: Keď je ťažká téma komunikovaná a prežívaná v spoločenstve

Saleziánky sa opäť stretli na permanentnej formácií. Tentokrát išlo o stretnutie sestier do pätnásť rokov od prvých sľubov. Téma ťažká sa im lepšie prežívala pri vzájomnom pochopení v spoločenstve.

 

Víkend 5.- 7. apríla v Badíne otvorila pre saleziánky hostka Katarína Jánošová. V saleziánskej rodine sa venuje safeguardingu, preto rozprávala o Etickom výchovnom kódexe v poslaní. Ďalšia hostka sr. Agniezska Jarkowska prednášala celú sobotu o Duchovnom a sexuálnom zneužívaní. „Dôvera sa diametrálne odlišuje od kontroly tým, že druhému hovorí, že je schopný. Dôvera chce, aby schopnosti osoby rozkvitli. Pomáha osobe rásť, pomáha jej nájsť zdravú  samostatnosť. Je potešujúca, že osoba sa stáva čoraz viac pánom svojho vlastného života.“ 

 

„Som rada, že sme sa o tejto téme rozprávali otvorene. Je dôležité, aby sme vedeli pomenovať  a riešiť problém, ak sa s stretneme s akoukoľvek formou manipulácie, či zneužívania v práci s mladými alebo v našich komunitách. Z prednášok aj našej vzájomnej diskusie si odnášam utvrdenie v tom, aké je dôležité aby sme mali úctu ku každej osobe a rešpektovali navzájom svoje hranice,“  reflektovala prednášku účastníčka, sestra Paulína Mäsiarová.

 

Bohatý formačný program v nedeľu doplnila téma Synodality

Sestry sa jej venovali prácou v troch skupinách. „Zistila som, že úloha facilitátora môže byť dosť náročná. Sledovať čas prejavu, obsah, štýl vyjadrovania a zdieľania, usmerniť a každému dať patričný priestor je ale veľmi dôležité pre efektivitu práce. V našom prípade išlo teda aj o praktické vyskúšanie si záverov našej oblasti výstupov zo synody – Ženy v živote a misii Cirkvi – brať všetkých rovnocenne a dať každému primeraný priestor,“ konštatovala sestra Elena Holá.

 

Celé stretnutie koordinovala sestra zodpovedná za pastoráciu v provincií Marta Baňasová. Do soboty dopoludnia bola prítomná aj provinciálka Monika Skalová. „Prežili sme spolu veľmi pekný víkend. Myslím že aj napriek náročnosti témy, sme rady a vďačné, že sme boli spolu, mohli sa porozprávať čím žijeme alebo len tak tráviť čas pri športe alebo spoločenských hrách,“ zhodnotila stretnutia sestra Zuzana Šimková.

 

Dagmara Čepelová FMA

Foto: Nikola Mihalčinová FMA