História a súčasnosť sestier z Bratislavy Vavilovovej

A čo sestry z Vavilky? Ako si žili a ako žijú dnes sa dočítate na nasledujúcich riadkoch.

Vyšlo posolstvo k 57. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Aké sú štyri slová povolania, ktoré podčiarkuje svätý otec František? Čítajte

Viac e- kníh a zadarmo pre čitateľov

Saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO rozšírilo svoju ponuku e-kníh, ponúka ich aj zadarmo

Kde nás povedie?

Každý človek sa musí vysporiadavať so zmenami života kvôli koronavíru. Aký nám dáva terajší spôsob života zmysel?

Ježišov štýl sprevádzania

Sprevádzaní učeníci prešli fyzicky cestu z Jeruzalema do Emauz, ale i emotívne z depresie k najkrajšej radosti z Ježiša

Pomoc otvára srdcia

"Chcem písať o ľuďoch, o rodičoch, ktorí sú aj v tomto „korona-období“ ochotní pomáhať"

V spoločenstve si povedať ďakujem!

V Ríme začali online celosvetové dni vďačnosti Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (saleziánok)

História a súčasnosť sestier z Košíc Troch hôrok

Zážitok bratsko- sesterskej spolupráce, ktorý trvá už 7 rokov! Nahliadnite s nami do veľkého saleziánskeho strediska

Nalinkoval Boh môj život?

Pozrite si najnovšiu reláciu Viera do vrecka

S vierou na polceste

Kto všetko bol a je s vierou na polceste? Budete prekvapení