Viac e- kníh a zadarmo pre čitateľov

Saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO rozširuje svoju ponuku e-kníh o obľúbené knižné tituly. Na stránke www.donbosco.sk/obchod/e-knihy ich nájdete viac ako päťdesiat. Z ponuky spomenieme knihy Duša Kristova, Čaro jednoduchého života, Ach, tí chlapci, Sväté na zavolanie či Diabol kúzla zbavený. Súčasťou ponuky sú aj brožúrky z edície Viera do vrecka. Ponuku e-kníh budeme priebežne dopĺňať o nové tituly.

 

Úplnou novinkou nášho vydavateľstva je sekcia e-knihy ZADARMO. Poslaním Vydavateľstva DON BOSCO je šíriť dobro v saleziánskom duchu a prinášať hodnotné a kvalitné knihy. Rozhodli sme sa preto poslúžiť dobrej veci a podeliť sa o niektoré e-knihy bez nároku na finančnú kompenzáciu. Zriadili sme sekciu E-KNIHY ZADARMO (https://www.donbosco.sk/obchod/e-knihy-zadarmo), v ktorej sprístupňujeme e-knihy na BEZPLATNÉ STIAHNUTIE. V sekcii nájdete aj vybrané kapitoly z PRACOVNÝCH ZOŠITOV Z NÁBOŽENSTVA pre 1. – 9. ročník.

 

Saleziánske vydavateľstvo chce aj takouto formou pomôcť katechétom, učiteľom či rodinám v pokračovaní vyučovania náboženstva či využití času v spoločnej domácnosti. Veríme, že vás tento krok poteší a využijete našu rozšírenú ponuku.

 

Tím Vydavateľstva DON BOSCO

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk