V spoločenstve si povedať ďakujem!

  • Pridané v: Svet
  • 23. apríla 2020
  • fma

Provincia San Giovanni Bosco v Ríme (IRO) zverejnila program pre Svetový deň vďačnosti saleziánok 2020, ktorý sa tam koná 24.- 26. apríla online.

 

Na inštitútnych webových a sociálnych sieťach sa dnes zdieľa mnoho príspevkov, ktoré sú vyjadrením radosti „za lojalitu, za to, že sa dávate s láskou a múdrosťou, za charizmatickú vášeň, ktorá s nadšením komunikuje, za odvahu, s ktorou sme čelili na mnohým cestám, aby sa dostala do výchovných komunít vo všetkých častiach sveta s vždy radostnou tvárou, “ čítame z listu sestry Chiara Cazzuola, generálneho vikára rímskej provincie saleziánok.

 

Motto dní vďačností „Váš život je strom, ktorý prináša ovocie,“ vyjadruje spomienky na príbehy, gestá a znaky života saleziánskej charizmy žijúce a zdieľané sestrami v spoluzodpovednosti s laikmi a mladými ľuďmi saleziánskej rodiny. Strom je znakom jednoty a spoločenstva, synergie a plodnosti charizmy, ktorá rastie vo všetkých realitách sveta.

 

V týchto dňoch, v ktorých prežívame blízkosť, bratskú láskavosť a evanjeliové občianstvo, sa koná spomienka požehnaní, ktoré Pán robil a robí v inštitúte saleziánok, v každej sestre, laikov a v mladých prostredníctvom múdreho a materského sprevádzania matky Yvonne Reungoat, generálnej predstavenej inštitútu saleziánok. „Ako strom vysadený pozdĺž vodných ciest sa každý deň živíme živým a jasným prameňom slova Ježiša a Cirkvi. S touto vitalitou získanou z božského zdroja sme povolaní odovzdať Bohu ovocie radosti, nádeje a bratského spoločenstva a obnoviť našu vernú odpoveď na zasvätenie: „Tebe ich zverujem,“ ako je uvedené vo večerných chválach z 25. apríla 2020.

 

Pri príležitosti dní vďačnosti sú k dispozícií v taliančine program a liturgická brožúra (pdf) a vyjadrenia vďačnosti z provincií (texty, videá). Sestry a aj celá saleziánska rodina majú možnosť v tieto dni vyjadriť generálnej predstavenej saleziánok  vďaku za jej život a službu v Inštitúte FMA na svetovej stránke saleziánok.

 

Preložila a upravila Dagmara

Zdroj: gfmanet.org

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk