Ukrižovaný Kráľ

Poprední muži sa Ježišovi posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.”  Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot  a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!”  Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.” A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!”  Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté?  Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.”  Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.”  On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.” Lk 23, 35b-43

 

U evanjelistu Lukáša sa Ježišovi posmievajú len tí, čo majú moc. Bohatí židia a vojaci. Ľud, naopak, stojí a díva sa. Evanjelista na toto dívanie sa použil silný výraz, niečo ako podívaná v češtine, alebo po našom upretá pozornosť v divadle. Lukáš ukrižovanie doplnil aj dramatickým prvkom: na vrcholnej scéne dejín sa len u neho rozprávajú s Ježišom dvaja zločinci. A iba v jeho evanjeliu sa píše o posmrtnom živote konkrétneho človeka. Niet nič bezcitnejšieho, ako keď sa človek posmieva trpiacemu spolu človekovi. Tentokrát to bolo v momentoch najhroznejšieho utrpenia a ešte k tomu Bohočloveka. Zdá sa, že moc robí človeka postupne bezcitným, teda nečlovekom. Asi preto Ježiš chcel, aby sme boli medzi sebou vždy iba bratia a sestry.

 

Pilát dal pripevniť na kríž nápis s Ježišovou vinou: kráľ židov. Ale prečo, keď predtým tvrdil, že na ňom nijakej viny nenachádza? Možno to urobil pre výstrahu, aby nik viac Ježiša nenasledoval? Alebo aj on z výsmechu, či z vypočítavosti, aby si naklonil popredných židov? Mocenská výstraha, výsmech, vypočítavosť nemajú nič spoločné s tak obyčajnou a zároveň najkrajšou ľudskosťou. Zato kajúci lotor, ako štvrtý a posledný v evanjeliu, vyhlasuje Ježiša za nevinného. Práve on, ktorý na vlastnej koži niesol dôsledky vlastného previnenia. Možno aj to mu pomohlo byť natoľko ľudským, že v najťažšej chvíli ho dojíma utrpenie nevinného vedľa. Druhému zločincovi nepomohlo ani to.

 

Napriek všetkej Pilátovej biede sa jeho vypočítavý kompromis či sarkastický výsmech stal večnou pravdou. Kiež Ukrižovaný kráľ kraľuje i tu a teraz. V našich srdciach.

 

sr. Dáša

Foto: Ecce homo, Miesto Ježišovho korunovania tŕním, Mozaika tŕňovej koruny

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk