Božie odcestovanie je určite prejavom jeho bezbrehej trpezlivosti

Liturgické čítania na 27. nedeľu v období cez rok cyklus…

Možno stačí urobiť len krok, aby sme boli na tom lepšie tiež

Liturgické čítania na 26. nedeľu v období cez rok cyklus…

Hlavný predstavený vyhlásil tému Hesla na rok 2024

(Rím, 22. augusta 2023): V roku 2024 saleziánska rodina oslávi…

Boh chce urobiť radosť jednými i druhým

Liturgické čítania na 25. nedeľu v období cez rok cyklus…

Bratské napomínanie je náročná téma pre všetkých

Liturgické čítania na 23. nedeľu v období cez rok cyklus…

Sloboda nás necháva otvorenými

Liturgické čítania na 22. nedeľu v období cez rok cyklus…

Zverením kľúčov Ježiš vyjadruje kontinuitu dávidovského kráľovstva s nebeským

Liturgické čítania na 21. nedeľu v období cez rok cyklus…

Pokora vieru predchádza, sprevádza i nasleduje

Liturgické čítania na 20. nedeľu v období cez rok cyklus…

K záverečnému vyznaniu učeníkov: „Naozaj si Boží syn,“ sa dá prebojovať

Liturgické čítania na 19. nedeľu v období cez rok cyklus…