Dar Ducha znamená neprestajné hľadanie cesty, nie ustrnutie v lacnej istote

Liturgické čítania na 1. pôstnu nedeľu v období cez rok…

Kto zvíťazí, choroba alebo Božia sila?

Liturgické čítania na 6. nedeľu v období cez rok B nájdete…

Žiadne senzácie, len hlboko zvnútorňovať Ježišovo učenie

Liturgické čítania na 5. nedeľu v období cez rok B nájdete…

Deviatnik k donovi Boscovi: Don Boscovo srdce

(Bratislava, 19. januára 2024) – Pápež František sa prihovára…

Boh chce, aby sme sa podieľali na večnom živote so vzkrieseným Kristom v plnosti Božieho kráľovstva

Liturgické čítania na 3. nedeľu v období cez rok B nájdete…

Kto v skutočnosti pozýva a premieňa srdce človeka?  

Liturgické čítania na 2. nedeľu v období cez rok B nájdete…

V živote treba zakúsiť rôzne Vianoce, a potom ako Ježiš ísť znova verejne účinkovať

Liturgické čítania na nedeľu Krstu Krista Pána nájdete…

Lebo rodina podľa vzoru tej Svätej je živým evanjeliom dneška

Liturgické čítania na sviatok Svätej rodiny- Ježiša, Márie…

Boží ľudia sa vždy vyznačujú otvorenosťou

Liturgické čítania na 4. adventnú nedeľu B nájdete na tomto…

Aj pre dnešného kresťana platí zmýšľanie Jána Krstiteľa, ktorý bol najmenší a preto tak potrebný

Liturgické čítania na 3. adventnú nedeľu B nájdete na tomto…