Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: Matka Mazzarellová z pohľadu sestry Kataríny Dagherovej

Katarína Dagherová (1856-1924), prvá nástupkyňa Matky Mazzarellovej, ju spoznala v roku 1874, keď v Mornese začala svoju cestu formácie.

 

Katarína vďačila Matke Mazzarellovej za svoje povolanie, jej schopnosti rozlišovať a povzbudzovať. Vo formácii Katarína prežívala veľké vnútorné trápenie a každý deň plakala… Jej srdce veľmi trpelo odlúčením od rodičov; najmä od jej otca a mladšieho brata Janka. Nikdy si nemyslela, že bude musieť toľko trpieť pre toto odlúčenie. Už bola rozhodnutá vrátiť sa domov…

 

Sama hovorí

„Môžem o sebe povedať, že aj keď som vstúpila do Inštitútu úplne slobodne, počas trojmesačného postulátu som prežívala veľké muky, ktoré ma prinútili uveriť, že rehoľný život je pre mňa nemožný a môžem povedať, že som zostala len preto, že Matka Mazzarellová ma uistila, že toto je Božia vôľa a že jedného dňa budem šťastnejšia ako ostatné. S plačom som išla na obliečku, iba preto, že som dala na jej slovo, že keď urobím tento krok, budem šťastná; v skutočnosti od tej chvíle som už vôbec nepochybovala o svojom povolaní a žila som spokojná so svojím stavom (Summarium 410).“

 

Zo skúseností, ktoré prežila po boku Matky Mazzarellovej, si vo svojom srdci niesla životné spomienky, o ktoré sa s nami môže podeliť.

 

1. deň: Jednota medzi činnosťou a kontempláciou

Keď prišla Katarína do Mornese, cítila sa dezorientovaná. V prvých dňoch sa cítila znechutená. Hľadala kláštor a jej túžbou bolo úplne sa zasvätiť Pánovi v modlitbe. Ale to čo našla v Mornese, bolo veľmi odlišné: veľmi intenzívna aktivita; sestry, ktoré sa naplno venovali dievčatám; toľko práce… Ako sa mohli modliť? Vyžadovalo si to veľa času, aby pochopila program svätosti Matky Mazzarellovej: každý steh ihlou nech je aktom lásky k Bohu. Ešte nepoznala prácu vykonávanú v prítomnosti Boha, vykonávanú s Ním a pre Neho. prácu posvätenú obetovaním všetkých síl mysle a srdca; prácu, ktorá sa stáva aj modlitbou. Matka Mazzarellová jej postupne dávala pochopiť, že výchovné poslanie je náš horiaci ker, miesto, kde zažívame Boha prítomného a účinného v našom živote.

 

Jej láska k dievčatám

Vo výchovnom vzťahu s dievčatami „mala zvláštny dar pritiahnuť ich k Pánovi a získať si ich dôveru (Summarium 276). Na dievčatách jej veľmi záležalo a „nemala pokoj, kým sa jej ich nepodarilo priviesť k Bohu.

 

V osobnosti Márie Dominiky bolo prítomné súčasne duchovné materstvo a pedagogické i rehoľné povolanie. Jej ľudské a duchovné kvality z nej urobili mimoriadne zručnú vychovávateľku s podobným štýlom aký mal don Bosco, založenom na preventívnom systéme.

 

Dar pedagogického povolania, ktorý jej Boh vštepil, bol už, bez toho, aby si to Mária Dominika uvedomovala, veľmi rozvinutý a zrelý. Bez toho, aby o tom vedela, kráčala tou istou cestou ako don Bosco, v súlade s ním nielen v pedagogických princípoch a výchovnej metóde. Preto, keď sa stretla s donom Boscom a jeho výchovnou metódou, cítila, že plne zodpovedajú jej inšpirácii zhromažďovať dievčatá, vychovávať ich v kresťanskej viere, aby sa vzdialili od zla a smerovali k dobru (Anschau Petri Eliane, La santità di Santa Maria Domenica Mazzarello. Ermeneutica teologica delle testimonianze nei processi di beatificazione e canonizzazione, Roma, LAS 2018, 287-288).“

 

Láska, ktorú prejavovala voči dievčatám a ktorú oni aj pociťovali, prinášala ovocie. Ovocím skutočných obrátení je prípad Emmy Ferrero, Marie Belletti, Corinny Arrigotti a ďalších.

 

Modlitba k Márii Mazzarellovej

Sv. Mária Dominika Mazzarellová,

ty si svojou učenlivosťou voči Duchu Svätému

vytvorila v Mornese “dom Božej lásky a dom lásky k Bohu”.

Pomáhaj nám ohlasovať svojím životom

radosť zo zmŕtvychvstania

a budovať komunity bohaté na vnútorný život a nádej,

kde sa sestry a mladí cítia prijímaní

a kde každodenný život,

prežívaný v činnej láske a radostnej jednoduchosti,

je pokračovaním Máriinho Magnifikatu. Amen.

 

sr. Eliane Anschau Petri, FMA

Preložila a upravila: Eva Matejková FMA