Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: 2. deň Materstvo

V druhom dni Tridua k Márií Dominike Mazzarellovej pokračujeme v línií skúsenosti a pohľadu na ňu od jej prvej nástupkyne Kataríny Dagherovej. 

 

2. deň: Materstvo prežívané v štýle preventívneho systému

Počas svojho krátkeho života prejavovala veľkú lásku voči sestrám, bez akejkoľvek zaujatosti, až do tej miery, že každá sestra sa považovala za jej najobľúbenejšiu. Túto lásku prejavovala najmä voči chorým a najnúdznejším, a hoci boli veľmi chudobné, chcela, aby chorým nikdy nič nechýbalo (Cf Summarium 251).

 

Jedna situácia, ktorej účastníčkou bola aj sestra Katarína Daghero, jasne ukazuje materinskú dobrotu Márie Dominiky. Tiež ako ona dokázala uplatniť preventívny systém, našu špecifickú spiritualitu a výchovnú metódu, pri vedení komunity v ťažkej chvíli.

 

V roku 1880 komunita v Saint-Cyr-sur-Mer (Francúzsko) prechádzala vážnou krízou v dôsledku výmeny direktorky. Matka Mazzarellová bolo oboznámená s týmto problémom. Poslala tam sestru Katarínu, ktorá tam predtým bola direktorkou, dobre poznala tamojšie sestry, ktoré jej dôverovali a mali ju rady.

 

Po mesiaci prítomnosti sestry Kataríny v komunite Matka Mazzarellová posiela sestrám list

Možno v ňom vnímať jej formačnú múdrosť: „Potrebovala by som, aby ste mi urobili jednu láskavosť, Totiž, aby ste uvoľnili moju vikárku sestru Katarínu.“ Potom so správnym pedagogickým taktom pomáha sestrám prehodnotiť to, čo prežívajú, opierajúc sa o rozum, srdce (lásku) a vieru (porov. L 49). Práve v tomto liste zdôrazňuje, že postoj lásky je podmienkou toho, aby bol Ježiš skutočne prítomný medzi nimi: «Pán Ježiš sa veľmi dobre cíti medzi dcérami, ktoré sú pokorné, poslušné a láskavé. Usilujte sa, aby sa aj medzi vami mohol tak cítiť.“

 

Z tejto udalosti, spojenej s Katarínou Dagherovou, sa od Matky Mazzarellovej učíme, aký súvis je medzi láskou a Ježišovou prítomnosťou medzi nami; učíme sa, aké dôležité je materstvo, ktoré sa spája s pevnosťou a láskavosťou, materstvo, ktoré nám pomáha prekonávať ťažkosti a pozdvihnúť náš zrak k väčším obzorom a vedie nás k skutočným dôvodom našej viery a nášho rehoľného zasvätenia.

 

Modlitba k Márii Mazzarellovej

Sv. Mária Dominika Mazzarellová,

ty si svojou učenlivosťou voči Duchu Svätému

vytvorila v Mornese “dom Božej lásky a dom lásky k Bohu”.

Pomáhaj nám ohlasovať svojím životom

radosť zo zmŕtvychvstania

a budovať komunity bohaté na vnútorný život a nádej,

kde sa sestry a mladí cítia prijímaní

a kde každodenný život,

prežívaný v činnej láske a radostnej jednoduchosti,

je pokračovaním Máriinho Magnifikatu. Amen.

 

sr. Eliane Anschau Petri, FMA

Preložila a upravila: Eva Matejková FMA