Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: 3. deň Pokojná radosť

V poslednom dni Tridua k Márií Dominike Mazzarellovej pohľad jej nástupkyne Kataríny Dagherovej ukazuje na radosť.

 

3. deň: Pokojná radosť, ovocie Ducha

Ďalšia vec, ktorú mohla sestra Katarína kontemplovať v Matke Mazzarellovej a ktorá nám zostáva takmer ako testament, je radosť. Pre ňu má radosť teologický základ: je „znakom srdca, ktoré veľmi miluje Pána“. Ako Matka vedela vytvoriť atmosféru radosti v jednoduchosti každodenného života. V tomto zmysle využívala a propagovala prostriedky saleziánskej pedagogiky: rekreáciu, hudbu, divadlo, prechádzky.

 

O rekreáciách Katarína Dagherová hovorí: „Mávali sme radostné rekreácie a predstavená bol dušou týchto rekreácií (Summarium 346).“ Don Pestarino, miestny direktor, v jednej zo svojich správ na stretnutí saleziánskych direktorov na Valdoccu napísal: „To, čo sa dá s veľkým uspokojením pozorovať je, že počas rekreácie medzi všetkými panuje opravdivá jednota ducha, láska, harmónia plná svätej radosti, kde sa sestersky všetky spolu bavia a vždy sa tešia z toho, že sú aj tu zjednotené (Orme di vita D 34, p.105).“

 

Zo svedectva Kataríny Dagherovej môžeme zachytiť, že Matka Mazzarellová bola prítomnosťou, ktorá vedela zapojiť všetky, sprevádzať a podporovať vernosť v povolaní. Cítim sa byť osobou, ktorá sprevádza a podporuje vernosť v povolaní svojich sestier, mladých, ktorí prežívajú ťažkosti a hľadajú zmysel života?

 

Modlitba k Márii Mazzarellovej

Sv. Mária Dominika Mazzarellová,

ty si svojou učenlivosťou voči Duchu Svätému

vytvorila v Mornese “dom Božej lásky a dom lásky k Bohu”.

Pomáhaj nám ohlasovať svojím životom

radosť zo zmŕtvychvstania

a budovať komunity bohaté na vnútorný život a nádej,

kde sa sestry a mladí cítia prijímaní

a kde každodenný život,

prežívaný v činnej láske a radostnej jednoduchosti,

je pokračovaním Máriinho Magnifikatu. Amen.

 

sr. Eliane Anschau Petri, FMA

Preložila a upravila: Eva Matejková FMA