Nespravodliví, či šťastní?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok.  Zavolal si ho a povedal mu: »Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.«  Správca si povedal: »Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.« Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: »Koľko dlhuješ môjmu pánovi?« On povedal: »Sto kadí oleja.« Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Potom povedal inému: »A ty koľko dlhuješ?« On vravel: »Sto meríc pšenice.« Vravel mu: »Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.«  A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. „Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?  A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Lk 16, 1- 13
 
V Lukášovom evanjeliu sú časté „ekonomické“ podobenstvá. Nielen evanjelista, ale nadovšetko Ježiš vedel, že ich ľudia dobre chápu a budú im rozumieť i tí dnešní. Aspoň ich pointe. To z dnešnej nedele dokumentuje, že v šedej ekonomike a kriminalite s ňou spojenou sa Ježiš veľmi dobre vyznal. Totiž exegetických výkladov ako to presne medzi nepoctivým správcom a jeho pánom fungovalo je skoro toľko, ako vykladačov. Aj my v ňom nutne narazíme na to, že vtedajším ziskuchtivým praktikám nerozumieme tak, ako by sme chceli. No ruku na srdce, rozumieme dobre i tým dnešným? Napríklad aj kamuflážam typu kočnerovských zmeniek?
 
A predsa Ježiš aj na logike podnikateľov provokačne vidí niečo veľmi dobré, hodné pochvaly. Za podmienky, že nezradíme evanjeliovú pointu jeho slov. Totiž podľa evanjelia sme všetci do nohy nespravodliví. A to vďaka hriechu, ktorý v nás pracuje. No nespravodliví správcovia sme aj preto, že hoci sme bytostne závislí na Bohu, od ktorého sme dostali všetko, nedarí sa nám kvalitne hospodáriť s jeho darmi. Či už vonkajšími alebo vnútornými, ktoré nám osobne zveril.
 
Napriek našej nespravodlivosti nás Pán môže veľmi pochváliť. A to vtedy, keď budeme jeho dary dávať ďalej. Keď budeme konať proti prúdu, v protiklade so všetkými, ktorí hromadia pre seba. Keď ani v dnešnej hodnotovej kríze nestratíme hlavu a budeme myslieť na konečné vyúčtovanie, kde bude rozhodovať len to, čo sme rozdali. Kreatívne, šikovne i akčne zároveň. Zostaneme síce nespravodliví, lebo budeme rozdávať nie náš kapitál, ale Boží. No náš najbohatší, s duchom sveta nijako neporovnateľný Pán má v takejto „nespravodlivosti“ enormnú záľubu. Nech sa – ako môžeme čítať v 14. verši – spokojne jemu i nám smejú milovníci peňazí všetkých čias.
 
sestra Dáša
Foto: Nádoby z Ježišových čias