Sedembolestná obrazom premeny každého z nás

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Jn 19, 25-27
 
V Jánovom evanjeliu sa Mária objavuje iba na jeho začiatku, na svadbe v Káne a na konci, pod krížom, kedy už nastala Ježišova hodina. Matka Ježiša –  v jeho ústach univerzálne „žena“ – je v ňom matkou premeny. Tou, ktorá uvádza do pohybu premenenie na svadbe v Káne a ktorá teraz pod krížom dosvedčuje dovŕšenie premeny celého ľudstva.
 
Ježišova smrť na kríži je dovŕšením svadby, svadobnej zmluvy Boha s človekom. Na kríži sa dovršuje to, čo na svadbe v Káne zažiarilo ako Božia sláva. Na svadbe v Káne bola Mária bránou, cez ktorú Ježiš vstúpil do sveta, na verejnosť. Pod krížom je zasa tou bránou, cez ktorú vstupuje do Otcovej slávy. Je jeho pomocnicou ako bola Eva na počiatku pre Adama. I Mária bola vzatá z Ježiša, od neho prijala všetko, čo je a čo má, veď „všetko je stvorené skrze neho a pre neho“ (Kol 1, 16). Obaja prežívajú vrcholnú bolesť temnoty a strácajú úplne všetko. Na kríži všetko – aj samotná smrť a vina – vstupujú do vnútra Božej lásky. V tajomstve kríža sa všetky protiklady: pohania – židia, muži – ženy, Boh – človek stávajú jedno.
 
Mária je tak obrazom premeny každého z nás, ktoré sa deje skrz Ježišovu smrť. Muži u evanjelistu Jána s Ježišom poväčšine diskutujú. Stretnutia so ženami, napríklad Samaritánkou alebo Máriou a Martou, naopak, sú scénami lásky. Keď Ježiš zveruje Máriu, svoju matku učeníkovi, ktorého miloval, zjavuje svoju lásku všetkým ľuďom.
 
Učeník, ktorého Ježiš miloval je obrazom nás všetkých. Našou úlohou je prijať lásku, ktorá sa zjavuje v Márii. Odteraz nás – každého osobne – bude milovať ako svojho syna Ježiša. Tak ako za jeho pozemského života celú svoju pozornosť obracala na neho, obracia ju teraz na Teba. Nasledujme milovaného učeníka a prijmime Máriu ako prameň lásky do nášho domu. Nechajme ju vstúpiť „do svojich vecí“, do najhlbšej intimity svojho vnútra. Tak budeme môcť spolu s ňou, Sedembolestnou, stáť ako ona pod krížom každodennej eucharistickej obeti. A sláviť omšu svojho života.
 
sestra Dáša
Foto: Slovenská mozaika Sedembolestnej (titulka), Brána do večeradla, Na Golgote