Služba ucha pre seniorov bude zrušená

Bezplatná telefonická linka pre seniorov, ktorú realizovali rehoľné sestry v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom ako službu ucha – po

Saleziáni budú mať vysviacku v Turíne

(Turín, 4. júna 2020) – V sobotu 13. júna o 15:00 hod. príjmu saleziáni Peter Boško, Ján Butkovský, Daniel Holúbek a Jozef Peržeľ v Baz

Združenie Laura obnovuje svoju činnosť

Prezenčná činnosť a stretávanie je teda možné za podmienky dodržania všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva, predch

Jozef odovzdal svoj život Pánovi

(Bratislava 21. mája 2020) – Saleziáni dona Bosca na Slovensku a smútiaca rodina s tichou bázňou a s vierou vo vzkrieseného Krista oznamuj

Dôvera Bohu otvára nebo

Čo znamená naozaj dôverovať Bohu? O tom, ako nás Boh vedie k viere dospelého človeka, porozpráva v májovom vydaní relácie karmelitán páte

Hlavný predstavený načrtol budúcnosť kongregácie

Je veľa otázok, ktorým sa bude musieť venovať hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime a celá Saleziánska kongregácia po skončení 2

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk