Digitálny svet a jeho výzvy

O našej virtuálnej identite sme sa rozprávali s Alžbetou Mohylákovou, koordinátorkou Mediálnej školy; psychológom Cyrilom Slížom SDB a mla

Emauzy pozývajú na biblickú víkendovku

Biblická víkendovka Emauzy II s názvom "Otváral im Písma," sa uskutoční na Látkach pri Detve. Určená je pre absolventov Emauzy I, ktorí maj

Služba ucha pre seniorov bude zrušená

Bezplatná telefonická linka pre seniorov, ktorú realizovali rehoľné sestry v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom ako službu ucha – po

Saleziáni budú mať vysviacku v Turíne

(Turín, 4. júna 2020) – V sobotu 13. júna o 15:00 hod. príjmu saleziáni Peter Boško, Ján Butkovský, Daniel Holúbek a Jozef Peržeľ v Baz

Združenie Laura obnovuje svoju činnosť

Prezenčná činnosť a stretávanie je teda možné za podmienky dodržania všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva, predch

Jozef odovzdal svoj život Pánovi

(Bratislava 21. mája 2020) – Saleziáni dona Bosca na Slovensku a smútiaca rodina s tichou bázňou a s vierou vo vzkrieseného Krista oznamuj

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk