Posolstvo pápeža Františka saleziánom

V posolstve, ktoré poslal svätý otec František pri príležitosti 28. generálnej kapituly saleziánom, opätovne ohromuje dôverným a hlbokým p

Preži pôst hlbšie s Forty For You

Laura, združenie mladých v spolupráci s mladými, dobrodincami a spolupracovníkmi saleziánskeho diela pripravilo už tradične aj tento rok pôst

28.GK saleziánov deň za dňom

Mar :: Spoločenská komunikácia podstatná pre poslanie medzi mladými FOTOGALÉRIA ¦ V stredu 4. marca sa kapitula zaoberala dopoludni

Duchovné sprevádzanie a koučing

Čoraz viac sa vynárajú  otázky aký je rozdiel medzi  duchovným sprevádzaným a koučingom.  Ľudia si často utvárajú názor na tieto form

Vzdelanie nie je samozrejmosť

Cieľom tehličky je  za vyzbierané finančné prostriedky pomôcť zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto.  

Emócie voľby rozhodnutia

Ovplyvňujú emócie naše voľby? Ako s nimi pracovať? Podľa čoho sa rozhodovať? Hosťami februárovej relácie sú biblista prof. František Trs

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk