Viac e- kníh a zadarmo pre čitateľov

Saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO rozširuje svoju ponuku e-kníh o obľúbené knižné tituly. Na stránke www.donbosco.sk/obchod/e-knihy ich

Nalinkoval Boh môj život?

Bratislava, 20. apríla 2020) – Kedy môžeme o niečom povedať, že to bola Božia vôľa? O prirodzených cestách rozlišovania aj o mimoriadnyc

Online valné zhromaždenie? Dá sa to!

Mladí, dobrovoľníci a lauráci sa stretli na 27. valnom zhromaždení združenia, aby zažili niečo viac ako len valné. Zažili výnimočné valn

Novinka z vydavateľstva DON BOSCO

Vydavateľstvo DON BOSCO naďalej pripravuje hodnotné knižky a ponúka ich prostredníctvom svojho e-shopu www.donbosco.sk. V týchto dňoch prich

Posolstvo pápeža Františka saleziánom

V posolstve, ktoré poslal svätý otec František pri príležitosti 28. generálnej kapituly saleziánom, opätovne ohromuje dôverným a hlbokým p

Preži pôst hlbšie s Forty For You

Laura, združenie mladých v spolupráci s mladými, dobrodincami a spolupracovníkmi saleziánskeho diela pripravilo už tradične aj tento rok pôst

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk