Deviatnik k donovi Boscovi: Don Boscovo srdce

(Bratislava, 19. januára 2024) – Pápež František sa prihovára týmito slovami v úvode knihy „Evangelii gaudium s donom Boscom“ saleziánskej rodine: „Vy saleziáni máte šťastie, že váš zakladateľ, don Bosco, nebol smutný, mrzutý svätec s tvárou ‚Veľkého piatku‘…. ale skôr ‚Veľkonočnou nedeľou‘. Bol vždy radostný, prívetivý, napriek tisícom prác a ťažkostí, ktoré ho denne sužovali. Ako sa píše v Životopisných pamätiach, ‚jeho tvár žiariaca radosťou vyjadrovala ako vždy, jeho spokojnosť, že je medzi svojimi deťmi‘ (Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco, zväzok XII, 41). Nie náhodou pre neho svätosť spočívala v tom, že bol ‚veľmi šťastný‘. Môžeme ho teda definovať ako ‚zdravého nositeľa‘ tej ‚evanjeliovej radosti‘, ktorú navrhol svojmu prvému veľkému žiakovi, svätému Dominikovi Saviovi, a vám všetkým saleziánom ako autentický a vždy aktuálny štýl ‚vysokej miery kresťanského života‘.“

 

Prežívame rok vďačnosti za 100 rokov saleziánov na Slovensku

Pri príležitosti 100 rokov od príchodu saleziánov na Slovensko sme v deň liturgickej spomienky na bl. Titusa Zemana 8. januára vstúpili do Roku vďačnosti. Určite by to bola veľká zbierka kníh v knižnici, ak by sa mali spísať svedectvá všetkých ľudí, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnení saleziánmi a don Boscovým duchom počas tohto obdobia. Napriek ťažkostiam druhej svetovej vojny, či komunistickému útlaku aj dnes na Slovensku žije don Bosco so svojou charizmou. Je to vďaka vernosti mnohých saleziánov kňazov a koadjútorov – bratov (SDB), sestier saleziánok (FMA), saleziánov spolupracovníkov (ASC), dobrovoľníčok dona Bosca (VDB), dobrovoľníkov dona Bosca (CDB), exallievov dona Bosca (odchovancov), animátorov, dobrodincov a sympatizantov dona Bosca. Všetkých spája láska ku donovi Boscovi, k jeho milujúcemu srdcu, ktoré bije aj dnes pre každého mladého človeka.

 

Tento deviatnik nám chce v modlitbe pomôcť pripodobniť sa tomuto milujúcemu srdcu dona Bosca a načerpať z neho novú iskru života. Nech v našich žilách rozprúdi vášeň pre duše a túžbu priviesť mladých ľudí ku Kristovi. Don Bosco nebol len vychovávateľom, sociálnym pracovníkom, učiteľom a horlivým človekom. Bol predovšetkým svätcom, teda človekom, ktorý žil v kontakte s Bohom. Jeho radosť, ako aj túžba po dobre pre mladých boli zakorenené v Bohu: žil nohami na zemi, ale srdcom v nebi.

 

1. deň deviatnika (22.1.) – Otcovské srdce
2. deň deviatnika (23.1.) – Srdce v Bohu
3. deň deviatnika (24.1.) – Srdce pre Cirkev
4. deň deviatnika (25.1.) – Objímajúce srdce
5. deň deviatnika (26.1.) – Srdce pre iné srdcia
6. deň deviatnika (27.1.) – Usmievajúce sa srdce
7. deň deviatnika (28.1.) – Srdce, ktoré tvorí
8. deň deviatnika (29.1.) – Srdce v našich rukách
9. deň deviatnika (30.1.) – Muž srdca

 

don František Kubovič

Zdroj: saleziani.sk