Katolícka univerzita v Ružomberku pozýva na konferenciu Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

Katolícka univerzita v Ružomberku pozýva na konferenciu Bezpečnosť detí v digitálnom priestore. 2 ročník konferencie sa uskutoční 6. 2. 2024 (Medzinárodný deň bezpečného internetu) na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

 

Digitálny priestor je neoddeliteľnou súčasťou života detí a mladých ľudí. Prináša im mnoho príležitostí, ale aj výziev. Konferencia o využívaní digitálneho priestoru deťmi a mladými je platformou na stretnutie výskumníkov, odborníkov z praxe a zástupcov organizácií, ktoré sa venujú tejto problematike. Cieľom konferencie je zdieľať poznatky a skúsenosti, diskutovať o výzvach a príležitostiach digitálneho sveta a spoločne hľadať riešenia.

Z konferenčných príspevkov bude zostavený recenzovaný zborník. Miesto a čas: Katolícka univerzita v Ružomberku, 6. 2. 2024 (Medzinárodný deň bezpečného internetu).

 

Organizátor

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (MPSVR SR)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Katolícka univerzita v Ružomberku

digiQ

 

Registrácia a konferenčné poplatky

Registrácia účastníkov prebieha od 20. októbra do 20. januára 2024 cez elektronický formulár tu.

 

Konferenčné poplatky

konferenčný poplatok                 aktívny/a aj pasívny/a účastník/čka                      študent/ka*

uhradený do 20.1.2024               35,- EUR                                                                     20,- EUR

* študenti denného štúdia všetkých troch stupňov

Konferenčný poplatok zahŕňa: účasť na programe konferencie, konferenčné materiály, program, knihu abstraktov, obed vo forme bufetových stolov, občerstvenie počas konferencie a zborník príspevkov v elektronickej forme.

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť na účet SK86 8180 0000 0070 0022 4305, do 30.12.2023.  Variabilný symbol 130291. Do správy pre prijímateľa resp. do účelu platby uveďte meno, za koho je konferenčný poplatok uhradený (ak pôjde o skupinovú úhradu, uveďte samostatne priezviská všetkých prihlásených, inak nebude možné platbu identifikovať).

Údaje pre prevod

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305

BIC (SWIFT): SPSRSKBA

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 6929/32, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

Názov a adresa prijímateľa: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika

 

Kalendár

Otvorenie registrácie: 20.10.2023

Koniec registrácie: 20.1.2024

Oznam o (ne)akceptácii abstraktov: 25.1.2024

Uhradenie konferenčného poplatku: 20.1.2024

Zverejnenie programu: 25.1.2024

Konferencia: 06.2.2024

Dátum odovzdania príspevkov do zborníka: 06.02.2024

Publikácia zborníka: Leto 2024

 

Predbežný program

9:00 – 10:00  Registrácia

10:00 – 10:15  Otvorenie konferencie

10:15 – 12:00  Keynote speakers

12:00 – 13:00  Obed

13:00 – 16:00  Prezentácie a diskusie v dvoch sekciách

 

Organizačný výbor konferencie

doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.,

doc. Pavel Izrael, PhD.

doc. Juraj Holdoš, PhD.

PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

Ing. Marián Hamada, PhD.

Mgr. Andrea Cox

Mgr. Lenka Horvátová

 

Zdroj: euko.ku.sk