Saleziánky otvorili Medzinárodnú konferenciu o prínose vzdelávania: Cesty, výzvy a perspektívy

(Rím, Taliansko 25.septembra 2022) – V generálnom dome Inštitútu FMA (saleziánky) sa začala  Medzinárodná konferencia o prínose FMA k vzdelávaniu (1872-2022) s názvom Cesty, výzvy a perspektívy.

 

Generálna predstavená saleziánok matka Chiara Cazzuola na úvod privítala autority, 270 účastníkov prítomných v divadelnej sále generálneho domu a približne 1300 prihlásených online. Otvorilo sa úvodné zasadnutie medzinárodnej konferencie „Prínos FMA k vzdelávaniu (1872-2022). Cesty, výzvy a perspektívy,“ ktorú organizuje Pápežská pedagogická fakulta „Auxilium“ pri príležitosti 150. výročia založenia inštitútu.

 

Medzi prítomnými v sále bol aj pán Jean Jude Piquant, veľvyslanec Haiti pri Svätej stolici. Účastní sú aj saleziáni dona Bosca, FMA docenti, bývalí žiaci a študenti fakulty, vedci a profesory z rôznych krajín sveta.

 

V rámci programu sestra Piera Ruffinatto, dekanka fakulty „Auxilium,“ dala matke Chiare výtlačok zväzku „FMA vo svete (1872-2022). Vzdelávanie v obrázoch,“ ktoré upravili sestra Grazia Loparco a sestra Angela Marzorati, vedúca fotografickej dokumentácie inštitútu FMA.

 

Príhovory pozvaných

Paola Ilari, radkyňa pre vzdelávaciu politiku III. magistrátu Ríma, oblasti hlavného mesta, kde sídli generálny dom FMA, vo svojom pozdrave vyzdvihuje vzácnu prácu FMA v tejto oblasti. Je to prítomnosť charakterizovaná medzinárodným rozmerom, vzhľadom na konkrétnu konformáciu sídla medzinárodného inštitútu.

 

Matka Yvonne Reungoat, emeritná predstavená Inštitútu FMA, sa prihovára ako prezidentka Únie vyšších predstavených Talianska (USMI). Hovorí, že v tomto komplexe „dnes“ saleziánska výchovná charizma ako „hybná sila, tvorivá, inovatívna je schopná rozvinúť potenciál dobrej prítomnosti v živote mladých ľudí, všetkých mladých ľudí. 150. výročie je „odrazovým mostíkom“ pokračovať vo veľkom snívaní s optimistickým realizmom, pretože každý transformačný proces sa začína vzdelávaním.“

 

Pán Reinhard Helserer, prezident rakúskej neziskovej organizácie Jugend Eine Welt, sa prezentuje Sacherovou tortou, znakom oslavy a darom pre zhromaždenie. Argumentuje, že ​​„sme povolaní zmeniť sa. Bojovať za zviditeľnenie a dôstojnosť mladých žien.“ Ďakuje “hijam” Márie Pomocnice kresťanov, pretože kto vychováva ženu, vychováva ľud.

 

Maria Carmen Castillon, prezidentka Svetovej konferencie bývalých žiakov FMA, sa odvoláva na Globálny pakt o vzdelávaní pápeža Františka. Kladie otázku: „Ako môžeme my, ako účastníci tohto kongresu, spolupracovať a plne sa podieľať na výzvach a konfrontáciách, ktoré sú dnes? Akým spôsobom budeme vzdelávať teraz a v budúcnosti? Abrahám Lincoln, bývalý prezident Spojených štátov, raz povedal: Najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, je vytvoriť ju.“

 

Pán Antonio Boccia, svetový koordinátor saleziánskych spolupracovníkov, prostredníctvom metafory ladičky povzbudzuje FMA, povolané Pánom, aby „rozochveli notu saleziánskej charizmy. Aby „zladili“ svoje srdcia, lebo ten istý zvuk môže „zaznieť v mladých ľuďoch,“ práve preto, že „vzdelanie je srdcovou záležitosťou.“

 

Záver otvorenia konferencie

Na záver sa čítajú posolstvá, ktoré poslali veľké osobnosti. Píše hlavný predstavený saleziánov dona Bosca don Ángel Fernández Artime, kardinál Angelo De Donatis. Posolstvo má aj vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu a pápež František. Pozývajú saleziánky byť „prítomnými“ v saleziánskej rodine, v miestnej cirkvi a vo všeobecnej cirkvi. Prítomné ako povolané byť spolucestujúcim pri raste odvážnych, citlivých, ľudských mužov a žien.

 

Sestra Grazia Loparco, profesorka cirkevných dejín sa v úvode pýta: „Aký je konkrétny prínos, ktorý má Inštitút FMA ponúknuť, vychádzajúc z preventívneho postoja, ktorý ho charakterizuje v rodinnom dialóg s novými výzvami?“ Ďalej zdôrazňuje, „že základným cieľom kongresu je postaviť sa do zmeny éry s prispením saleziánskej výchovy žien.”

 

Po ilustrovaní zámerov, procesov a vyjadrení, uzatvára: „Je otvorená pracovná webová stránka pre tých, ktorí chcú online prispieť k dosiahnutiu spoločných cieľov. Tých, ktorí podporujú mier, húževnatosť, starajú sa o obnovu spoločnosti a veria, že vzdelanie je kľúčom.“

 

Účastníci sa stretávajú osobne na mieste na nasledujúci deň 26. septembra. Prejdú k prácam na prvom stretnutí – Historická cesta medzi dátami a skúsenosťami.

 

Texty pozdravov, posolstiev, úvod ku konferencii a všetky ostatné správy ponúkané počas dní sú dostupné na webovej stránke konferencie v časti Materiály.

 

Preložila a upravila Dagmara Čepelová FMA

Zdroj: cgfmanet.org

Foto: Flickr FMA