Dnes je 150. výročie založenia Inštitútu FMA. Saleziánky na celom svete oslavujú a ďakujú Bohu za dar svojej charizmy

Pred 150 rokmi 5. augusta 1872 prvé saleziánky zložili rehoľné sľuby v Mornese. Dnes saleziánky na celom svete oslavujú a ďakujú Bohu za dar svojej charizmy.

 

„V zápisnici o založení Inštitútu je veta, ktorá nás neprestáva nútiť meditovať: „Je tu nahromadenie okolností, ktoré dokazujú osobitnú prozreteľnosť Pána pre tento Inštitút“ (Cronistoria I, 315). V tento sviatok si oživujeme spomienku na všetko, čo Boh v Inštitúte za 150 rokov urobil. Preto sa otvárame nádeji, pretože Jeho láska je večná a vždy nová. Táto spomienka sa stáva „hviezdou nádeje“ aj pre každú z nás, ktoré máme svoju osobnú históriu spásy, aby sme si ju skutočne vážili.  Pamätáme na veľké veci, ktoré v našom živote vykonal, aby sme mali väčšiu dôveru: lebo jeho milosrdenstvo je večné,“ rozpráva bývala generálna sekretárka saleziánok Piera Cavaglià, ako je uvedené na celosvetovom webovom portáli saleziánok.

 

Ďalej vyjadruje, že „názov nového inštitútu je symbolom identity: Dcéry Márie Pomocnice, ktorá je živý pamätník vďačnosti. Máriino výchovné poslanie je v priamom vzťahu s jej duchovným materstvom voči celému ľudstvu. Mária ako Matka je povolaná vytvárať v nás obraz Syna. Hlbšiu identitu, ktorú nám dal Otec, v Kristovi, skrze Ducha.“

 

Na 150. výročie sa generálna predstavená saleziánok sestra Chiara Cazzuola  prihovára videopozdravom.

Dnes oslavujú 150. výročie saleziánky prítomné už na 5 kontinentoch sveta, osobitným spôsobom na mieste vzniku Inštitútu FMA, v Mornese. Na Slovensku si sestry tento významný moment pripomenú na duchovných cvičeniach v Badíne. Zjednoťme sa s nimi vo vďačnosti, radosti a modlitbe za ne a ich výchovné diela.

 

Foto: fbsalesian.sisters.of.don.bosco