Začiatky a súčasnosť saleziánok v Dolnom Kubíne

Po Trnave, kde prišli prvé saleziánky v roku 1940 a dnes tam sestry žijú na Krížovej a Olympijskej ulici, prišli sestry aj do Dolného Kubína. Ich história sa datuje okolo roku 1947.
 
Minulosť
Je rok 1948. V mestečku Dolný Kubín situácia bola stále napätejšia. Opakovali sa vyhrážky voči farárovi Trstenskému, lebo ochraňoval sestry saleziánky  a  nechcel sa zrieknuť  svojich náboženských aktivít. V liste Miestnemu akčnému výboru národného frontu v Dolnom Kubíne, kde poukazuje na to, že sestry FMA vyčerpávajú svoje sily len na mravnú a náboženskú záchranu tých najopustenejších. Dňa 6.5.1948 Miestny akčný výbor NF v Dolnom Kubíne dostal Petíciu dolnokubínskych veriacich so 700 podpismi, kde protestovali proti zhabaniu domu sestier saleziánok.
 
V ďalšom liste z roku 1948 Viktor Trstenský poukazoval aj na silnejúci trend znižovania pôrodnosti na Orave, čo sa hodnotilo ako pozitívny účinok pokroku proti náboženskej temnote a fanatizmu. Sestry saleziánky boli citlivé aj na tento problém, preto sa venovali dospelým ženám, pre ktoré pozývali na prednášky aj lekárov.
Okresná správna komisia v DK listom zo dňa 28.4.1949 zakazuje s okamžitou platnosťou činnosť ústavu FMA v DK. Likvidáciu vymedzuje do 8 dní. Direktorkou bola J. Bartošová. Časté návštevy ŠtB znepokojovali miestneho farára a aj veriacich. O likvidácii komunity sme sa dozvedeli z viacerých prameňov. Najprv uvedieme výpoveď Viktora Trstenského v knihe – Nemohol som mlčať…23.11.1949 o 23,00 hod. v noci, obsadilo Dolný Kuín asi 300 milicionárov. Z nich viacerí vtrhli oknom do ústavu sestier, vyviedli ich von, naložili ich na nákladné auto, vyviezli z Dolného Kubína. Nechali ich na stanici v Belušských Slatinách, kde sa o nich nik viac nestaral..
 
Sestry sa snažili z Belušských Slatín čim skôr dostať do komunity v Nitre či Trnave. Žandári v dome veľa majetku nenašli, lebo všade bolo skromné zariadenie. Dolnokubínske sestry nezabudli ani po odchode na svojich na Orave. Život ich začal učiť, čo znamená byť odmietnutý a pošliapaný, čo budú musieť trpieť pre Pánovo meno. Ovocím ich obiet a modlitieb bolo i to, že po dlhých rokoch sa saleziánske dielo znovu obnovilo a ďalšia generácia sestier FMA sa mohla vrátiť do DK.
 
Súčasnosť
V súčasnosti v DK pôsobí 5 sestier FMA. Direktorkou komunity je sestra Marta Peťková.4 sestry sú zamestnané na štátnych alebo cirkevnej škole, kde vyučujú náboženstvo a slovenský jazyk. 1 sestra je zamestnaná v SCVČ, kde má na starosti deti a mladých – stretká, krúžky, doučovania, detský zbor a kapelu.
 
Ľudia tu majú sestry v úcte a tú prejavujú rôznymi spôsobmi. Napr. je časté, že vidia sestru kráčať do kostola a jej zastavia a zvezú ju autom. Dokonca sa raz stalo, že zastavil i autobus a keď sestra váhala nastúpiť, bolo to predsa mimo zastávky a šoféra nepoznala – ten sa k nej priznal, že poďte sestrička, moja dcéra k vám chodila na stretká. Alebo iná zábavná príhoda sa stala, keď sestru zviezol pán v starodávnom kabriolete, ktorý bol vyzdobený na svadbu. On totiž išiel odviesť nevestu i ženícha od kostola. Niekedy sa ľudia so sestrami podelia aj o hmotné či finančné dary, vďaka ktorým môžu sestry vykonávať bohatú apoštolskú činnosť. S dôverou ľudia zverujú svoje ratolesti na rôznu apoštol. činnosť sestrám, lebo vedia, že tu sú ich deti v dobrých rukách a že sa tu nepokazia. Aj mesto oceňuje našu prácu a hovorí, že sme zdravou konkurenciou školským CVČ-kam.  Silnou apoštoskou aktivitou je KubCup – celoslovenský volejbalový turnaj, puťák – letný putovný tábor so 150 účastníkmi či Sederova večera pre mladých na Zelený štvrtok.
 
Spracovala sr. Viera Antalíková
Foto: archív Dolný Kubín