História a súčasnosť sestier v Bratislave Hrobákovej

Po komunite v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne a v Dubnici nad Váhom  si zaspomínajme na históriu a súčasnosť komunity v Bratislave na Hrobákovej ulici. História jej poslania spadá aj do obdobia komunity na Kremnickej ulici v Bratislave, čo bolo ešte o pár rokov dozadu.
 
Začiatky
V auguste 2012 sa komunita sv. Františka Saleského z Kremnickej 19 odsťahovala na Lachovu 33, do školského bytu v CMŠ Márie Mazzarellovej. Stalo sa tak po prerozdelení bratislavských komunít. Personálne zloženie komunity: Mária Červená – direktorka., Andrea Badíková – zástupkyňa v CMŠ, Martina Alaxová, Erika Páterková a externé sestry starajúce sa o rodičov Dagmar Kráľová, Kamila Novosedlíková. 4. augusta 2012 začala komunita spoločný život  účasťou na prvých sľubov Evy Šatkovej a Pauli Mäsiarovej a následne duchovnými cvičeniami. Komunita sa prechodne ubytovala na Vavilovovej 16.
 
Krásne letné prázdniny sa pre nás skončili nástupom do práce v  CMŠ Márie Mazzarellovej 27. augusta. Pre niektoré to bol návrat a pre sr. Máriu nový začiatok. Hneď v pondelok sme absolvovali stretnutie pedagogickej rady, na ktorom sa okr. sr. Eriky (bola ešte v ITA na druhom noviciáte) zúčastnili všetky učiteľky. Pani riaditeľka nás privítala a spoločne sme si naplánovali budúci šk. rok. Situácia v škôlke je náročná, pretože výmena okien, ktorá sa mala realizovať počas prázdnin sa predĺžila a nebolo isté, či naozaj začneme 3. septembra. Vo všetkých triedach sa vybrali kovové rámy s oknami, čím chýbala celá jedna strana s otvorom na školský dvor. Budova sa strážila vo dne i v noci a robotníci naozaj pracovali v plnom nasadení. A vďaka obetavému rodičovi, pánovi Františkovi Lackovi, sme mohli otvoriť nový šk. rok, s novými oknami.
Komunita definitívne presťahovala do bytu na Lachovej 33 30. septembra.
 
Začala druhá etapa výmeny okien v MŠ a tým aj v našom byte 10.októbra 2012. Čakajú nás náročné dva týždne, pretože prevádzka škôlky pôjde plynule ďalej. Všade sú robotníci, v budove je zima, kvôli chýbajacim oknám, po chodbách je špina. Podobne to vyzerá aj v našom byte. Novú podlahu chránime kartónmi. Tešíme sa, keď už prestanú k nám chodiť robotníci a budeme mať súkromie, ako komunita. Zatiaľ nás povzbudzuje príklad našich prvých sestier v Mornese, ktoré budovali kolégium aj za chodu komunity.
Nový byt na Lachovej 33 bol posvätený 24. októbra. Slávnosť začala svätou omšou, ktorú celebroval don Jozef Ižold, vikár provinciála. Na sv. omši don Jozef povzbudzoval, aby tí, čo budú bývať v novom príbytku sa mali navzájom rady.
 
Pikoška z tohto obdobia
Bývanie v novom byte v budove škôlky na Lachovej 33 v Petržalke bolo pre nás niečím novým. Keďže v byte nebola kaplnka, chodievali sme sa modliť do tej škôlkárskej cez „tajné“ vnútorné dvere, ktorými sa dalo prejsť cez spálňu detí do kaplnky škôlky. V čase, keď sa skoro stmieva bolo celkom dobrou skúškou odvahy (a viery) prechádzať cez budovu škôlky, ktorá už vtedy mala svoj vek, pretože hocikedy hocičo zavržďalo, zapraskalo, pukalo či hvižďalo a vrhalo tiene. Pre väčší pocit bezpečia chodievala direktorka (sr. Mária Červená) kontrolovať ešte raz, či je dobre pozatváraných tých 7 dverí a x okien. Najmä vtedy, keď v budove prebiehali nejaké stavebné rekonštrukcie a robotníci odchádzali neskoro. Pani riaditeľka Mária Bučková bola rada, že tak trochu škôlku strážime. Tieto prepájacie dvere boli inej farby ako všetky ostatné dvere v byte. Nebolo to zámerne -tak to nejako vyšlo. Týmito dverami sa chodilo aj „do práce“, ktorá je zároveň aj naším poslaním. A práve preto sme boli postavené pred výzvu naučiť sa múdrosti používania týchto dverí.
 
Súčasná komunita
Sestra Daniela Kapková – direktorka, sr. Karolína Szelesová – zástupkyňa CMŠ, sr. Erika Páterková, sr. Matina Škvareninová, externá členka starajúca sa o ocka – Hana Beníková. Od augusta 2017 bývame v byte na Hrobákovej 10.
Špecifickým poslaním našej komunity je výchova a vzdelávanie detí predškolského veku v cirkevnej materskej škole, ale zahŕňa to aj duchovnú starostlivosť o rodiny. Pravidelne sa každý mesiac koná v priestoroch škôlkarskej kaplnky adorácia pre rodičov. V tomto roku Božieho slova sme sa v spolupráci s našimi spolusestrami Dáškou Kráľovou a Marikou Valkovičou rozhodli usporiadať víkendové stretnutie o Božom slove s názvom Emauzy. Bude to pre nás niečo nové, stráviť s rodičmi a s ich deťmi neformálny čas počas celého víkendu.
 
Hľadáme spôsoby formácie našich učiteliek, laičiek. Snažíme sa dávať im zakúsiť preventívny systém dona Bosca, ktorým vychovávame deti v materskej škole. Taktiež sa snažíme, i keď malým podielom, venovať  deťom v stredisku na Mamateyovej a to prítomnosťou v detskom speváckom zbore a animáciou detských omší, kde pozývame do spolupráce (hranie scénok počas detskej sv. omše) aj bývalých odchovancov našej materskej škole. V spolupráci so spolusestrami z komunity na Vavilovovej sa v stredisku zapájame aj do prípravy detí na prvé sv. prijímanie, Sr. Erika patrí do arcidiecézneho tímu pre pastoráciu povolaní, v rámci ktorého spolu s rehoľníkmi a manželským párom pripravujú Kurz Samuel.
 
Martina Škvareninová