Saleziánka na zasadnutí rady OSN

Ženeva (Švajčiarsko): „Cirkev nemôže mlčať, cirkevné inštitúcie nemôžu zavrieť oči pred fenoménom ulíc a detí,“  zdôraznil pápež František niekoľkokrát. Sestra Annecie Audate, spolupracovníčka ministerstva pre oblasť mládeže, ktorá zastupuje Inštitút Dcér Márie Pomocnice, sa zúčastňuje na 43. zasadnutí rady OSN pre ľudské práva, ktoré prebieha v Ženeve od 24. februára do 20. marca 2020.
 
Správa Organizácie Spojených národov poznamenáva, že dnes viac ako 10 miliónov detí a adolescentov žije v otroctve, predáva sa a využíva ich hlavne na pracovné alebo sexuálne účely v mnohých krajinách sveta. Príčiny sexuálneho zneužívania neplnoletých osôb sú zložité: v Thajsku a Kambodži znevýhodnené sociálno-ekonomické podmienky alebo problémy v rámci tej istej rodiny (napríklad násilie, alkoholizmus alebo drogy). Mnoho detí sa stalo obeťami online pornografie.
 
Dňa 3. marca 2020 odborník Maud de Boer-Buquicchio,  vyjadril znepokojenie nad nárastom webových stránok s materiálmi na sexuálne zneužívanie. Boer-Buquicchio uviedol, že databáza Interpolu (Medzinárodná organizácia kriminálnej polície) v oblasti sexuálneho vykorisťovania detí obsahuje viac ako 1,5 milióna obrázkov a videí. Zdôraznil exponenciálny nárast mladých obetí, ktoré odhaľujú alarmujúcu skutočnosť, že asi 28% týraných osôb je mladších ako 10 rokov.
 
Saleziánky a vzdelávacie združenia neúnavne pracujú na celom svete, aby deťom zaručili ich práva.  Svetová misijná organizácia VIDES a medzinárodný inštitút Márie Pomocnice IIMA sú prítomné v Organizácii Spojených národov v Ženeve na stretnutí k ochrane žien a detských práv. V roku 2018 v rámci tejto udalosti s názvom Dievčatá bez mena – Osvedčené postupy pre opätovné začlenenie dievčat do ulíc, boli predstavené osvedčené postupy z Beninu a Indie. V Benine saleziánky pracujú najmä na liečebnej náprave dievčat Vidomegon (dievčatá predávané najchudobnejšími rodinami v nádeji na lepší život; dnes sa, bohužiaľ, stali obeťami obchodovania a vykorisťovania). Popísané boli aj činnosti saleziánok v Tamil Nadu v Indii v prospech dievčat, ktoré sa stali obeťami skorých manželstiev.
 
VIDES realizuje rozvojové projekty, ako napríklad vytvorenie Centra pre dievčatá, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania, na Manile na Filipínach, kde dievčatá môžu využívať psychologickú, právnu a liečebno- nápravnú podporu. Nadácia FVGS Onlus prostredníctvom podpory na diaľku zaručuje dievčatám a chlapcom misií riadených sestrami saleziánkami právo na vzdelanie, zdravie, zdravú výživu a hry.
 
Medzinárodná saleziánska komunita  sa zaväzuje spolupracovať pri vykonávaní stratégií zameraných na ochranu neplnoletých osôb a zaručenie ich práv.
 
Preložila a upravila Dagmara Čepelová
Zdroj: cgfmanet.org