Aj Orechov Dvor má talent

Je veľa vecí, ktorými žijeme na Orechovom dvore v tomto krásnom jarnom období: teambuilding s komunitnými pracovníkmi v Jedľových Kostoľanoch, prítomnosť  otca biskupa Petra Beňa na pracovnej porade sestier s kňazmi pôsobiacimi  na Orechovom dvore, záujem o priebeh a potreby misie, vrcholiaca príprava detí na prvé sv. prijímanie, sobáš v kostole ďalšieho páru z Orechovho dvora spojený s krstom nevesty a ich najstaršej dcéry, májová aktivita v materskom centre, púť rodín k Panne Márii do Novej Vsi nad Žitavou.

 

Z množstva vyberám jedno podujatie, ktoré sa tento rok dialo po prvý krát a zdá sa, že nie posledný. Nieslo názov ORECHÁČ MÁ TALENT 2024. Konalo sa 24. apríla v komunitnom centre a vzniklo v spolupráci sestier FMA a komunitných pracovníkov. Do súťaže sa mohol prihlásiť kto chcel a vystúpiť mohol s čímkoľvek. Prezentovalo sa 15 súťažiacich, ktorých starostlivo a múdro hodnotila trojčlenná porota.

 

Na prvom mieste sa umiestnila mladá mamka z materského centra so spevom piesne, na druhom otec rodiny s hrou na klávesy, na treťom deväť ročný chlapec s tancom a štvrté miesto získalo dievčatko z materskej školy recitáciou básne. Vydarená akcia, ktorej výsledkom bola radosť účinkujúcich, aj všetkých zúčastnených. A hlavne, otvoril sa priestor, kde sa môžu talenty zachytávať a podporovať ich rast a realizácia.

 

Anna Chrkavá FMA