Interjuniorské stretnutie sestier: Komunitný život na obraz vzťahov Najsvätejšej Trojice

Dvadsaťšesť junioriek (sestier s dočasnými sľubmi) a osem sprevádzajúcich sestier sa stretlo 3. – 5. mája 2024 na formačnom víkende v Badíne. Okrem teologickej témy od pátra verbistu Tomáša Baleja, vychádzajúcej z umeleckého vyjadrenia Trojice cez ikonu od A. Rubľova, sa sestry venovali aj téme komunitných vzťahov a komunikácie, prežívaniu a tráveniu spoločného času pod vedením sr. Laury Márie Vlčákovej, SSpS.

 

Tvorivé dynamiky a synodálne metódy napomohli otvoreniu sa a hlbokému zdieľaniu junioriek, či už hromadne alebo aj v menších skupinkách. A práve to je cieľom celého stretnutia, ako uviedla jedna zo sestier: „umožniť mladým sestrám z rôznych rehoľných spoločností, aby sa poznali, obohatili a vzájomne podporili, a tiež načerpali z ponúkaných podnetov.“ Rôznorodosť reholí a chariziem nebola prekážkou, či rozdelením. Stala sa dopĺňaním a veľkou inšpiráciou na spoločnom kráčaní za Ježišom cestou zasväteného života.

 

Rôzne služby a formačný program

To sa prejavilo aj v rozličných službách počas víkendu a rozmanitých spôsoboch trávenia voľného času. Napr. hranie a spev na liturgii, večer spoločenských hier, poobedná vychádzka do badínskeho pralesa, sobotný film či rôzne ďalšie osobné rozhovory a spontánne modlitby. Formačný program spadá pod Konferenciu vyšších rehoľných predstavených Slovenska, ktorú na mieste reprezentovala sestra Renáta Jamborová, SSS. Organizáciu víkendu mali na starosti sr. Miroslava Tarajová, FMA a Timotea Šebeňová, FDC so svojím tímom.

 

Sestry oceňovali, že sa zasvätené ženy z rôznych spoločenstiev „ počúvali, modlili a zdieľali o svojich túžbach, prežívaní a Božom pôsobení v ich zasvätenom živote.“ Jedna z mladších sestier vyjadrila vďačnosť i túžbu po častejších stretnutiach tohto formátu, nakoľko ich je menej v juniorskej formácii a dodala: „V menšej zdieľacej skupine, v ktorej sme sa stretli trikrát počas víkendu, a vždy s inou témou sa mi najviac páčila úprimnosť, autentickosť, spontánnosť a živý záujem o prežívanie tých druhých. Odchádzam skutočne povzbudená.“

 

„Myslím, že celý víkend priniesol všestrannú spokojnosť na strane junioriek i sprevádzajúcich sestier. Bol to ozaj požehnaný čas,“ uzatvorila jedna zo starších sestier.

 

sr. Elena Holá FMA
Foto: sr. Nikola Mihalčinová FMA

Zdroj: kvrps.sk