Ježiš nevylučuje zo spásy nikoho

Liturgické čítania na 4. pôstnu nedeľu v období cez rok B nájdete na tomto odkaze.

 

V Jánovom evanjeliu nachádzame, v porovnaní s ostatnými, geniálne rozvedené Ježišove znamenia a ukážky jeho rozhovorov s rôznymi ľuďmi. Prvým z nich – práve túto nedeľu – je rozhovor s Nikodémom. Deje sa formou dialógu medzi učiteľom a žiakom. Vážený farizej, člen veľrady sa stavia do pozície žiaka voči oveľa mladšiemu Ježišovi. Každú fázu rozhovoru s Ježišom iniciuje otázkou. Zhovárajú sa o „narodení“ ako podmienke pre vstup do Božieho kráľovstva.

 

Evanjelista Ján však rád necháva svojich čitateľov v neistote, zrejme aby provokoval k premýšľaniu. V Ježišovom vysvetľovaní pri narodení uvádza príslovku, ktorá má v pôvodine dva významy: „zhora“ aj „znova“. No a Nikodém ju chápe v druhom význame, pričom Ježiš myslí na ten prvý. Obrazmi vody, vetra, krstu a Ducha pomáha Nikodémovi prijať práve ten hlbší význam. Dobre vie, že tak zázračný a nepochopiteľný charakter narodenia z Ducha je aj pre múdreho Nikodéma priveľké sústo. Podobne i človek dnes, ktorý sa nezrodí z Ducha ťažko pochopí pôvod sveta či jeho smerovanie.

 

Preto Ježiš pedagogicky jemne navádza Nikodéma na pochopenia jeho znovuzrodenia

Veď ani prirodzený život nie je produktom nášho chcenia: nikto sa „neurobí sám“. A stáva sa sebou až vtedy, keď vidí a verí v lásku, ktorá ho plodí i vnútorne. Tak je to aj so životom Božích detí. Že Nikodém neprestal premýšľať nad Ježišovými slovami dosvedčuje jeho postoj, keď sa ho zastal v najkritickejšej chvíli pre celou veľradou a potom asistoval pri jeho pochovávaní.

 

Po ich dialógu nasleduje prvá dlhšia Ježišova reč v tomto evanjeliu. Prirovnáva seba k bronzovému hadovi, ktorý Mojžiš vyvýšil na púšti, aby sa skrze pohľad na neho hriešny národ zachránil pred istou smrťou. Pasívne vyjadrený výraz, že aj Ježiš má byť vyzdvihnutý od zeme, jasne naznačuje, že jeho umučenie nebude v prvom rade dôsledkom zlej vôle ľudí, ale naplnením tej Božej. Práve z tohto jeho vyzdvihnutia sa rodí naše narodenie zhora a v ňom aj naša spása. Z nej Ježiš nevylučuje nikoho. Ale kto veriť nechce (nie že zatiaľ nevie), žiaľ, odsudzuje sám seba.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sestra Dáša