Dar Ducha znamená neprestajné hľadanie cesty, nie ustrnutie v lacnej istote

Liturgické čítania na 1. pôstnu nedeľu v období cez rok B nájdete na tomto odkaze.

 

Keďže máme Markov rok, nedeľným evanjeliom sa v úryvku na prvú pôstnu nedeľu vraciame o pár krokov dozadu: k rozhraniu medzi Ježišovým krstom a jeho „rybolovom“ na prvých učeníkov.

 

Po krste v Jordáne a Otcovom uistení, že je jeho milovaným synom, Ježiša Duch, ktorý na neho práve zostúpil vyháňa či doslova preložené hádže na púšť. Na miesto skúšky, pokánia, odlúčenosti, ale i zasľúbenia a svadobnej zmluvy s Bohom. Nám by sa možno zdalo, že pri krste po takom masívnom uistení zhora sa Ježiš nadobro upevní vo vedomí svojho poslania a bude mať pokoj. Avšak evanjelista úprimne svedčí o niečom inom. Ježiš sa aj po tejto udalosti bude štyridsať dní zmietať v pokušeniach. Podľa Marka medzi divou zverou a anjelmi. Zdá sa, že dar Ducha znamená dokonca aj pre neho neprestajné hľadanie cesty, a nie ustrnutie v lacnej istote.

 

Zaiste, boj na púšti Ježiš zvládol do dôsledkov

No keď sa vráti medzi ľudí, Jána uväznia. Ježišovi je jasné, že osud predchodcu, po ktorom preberá štafetu naznačuje, že i jeho čaká kriminál. Marek totiž ku koncu svojho evanjelia slová vzťahujúce sa tu na Jána  – že bol uväznený, doslova vydaný – použije aj o Ježišovi. Obaja však ostávajú nezmazateľne v povedomí ľudu. Ich posolstvo sa zahlušiť nedá. Je tu však napríklad i jeden zásadný rozdiel. Kým Ján, bývajúci na púšti pokladal za pravú púšť svet miest a dedín, Ježiš v protiklade s ním sa vydá priamo do takejto púšte plnej ľudí.

 

Nasledujú silné Ježišove slová o naplnení kľúčového času a príchodu Božieho kráľovstva. Marek ich nevysvetľuje, lebo ich objasnenie je predmetom celého ďalšieho evanjelia. Jedno však ukazuje už teraz. Ježiš, na rozdiel od toľkých ľudských ohlasovateľov, nebude hlásať seba. Bude hlásať Božie evanjelium alebo inak preložené evanjelium o Bohu. Práve ono nám podľa záverečnej výzvy Ježiša pomáha k zmene zmýšľania, ale i zmene života.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sestra Dáša